Log in

Op zoek naar een cursus?

Gebruik dan de cursuszoeker.

Zoek je cursus

Achtergrond 

• Eric studeerde in 1984 Cum Laude af aan het Conservatorium in Hilversum en vervolgde zijn studie bij Walter van Hauwe aan het Sweelinck Conservatorium Amsterdam.
• Grote inspiratiebronnen zijn o.a. Frans Brüggen, blokfluitist, David Bowie, Nisargadatta Maharraj, de natuur.
• Eric heeft een eigen praktijk RifleBirdMusic met locaties in Amersfoort, Ede en Laren. Hij heeft leerlingen van alle leeftijden en niveaus, van beginners tot vakgenoten met een specifieke vraag.
• Als uitvoerend musicus maakte Eric soloprogramma’s en speelde hij in diverse ensembles. Hij geeft improvisatieconcerten met verschillende kunstenaars.
• Sinds 2011 geeft hij les bij Scholen in de Kunst.
• In 2006 rondde Eric een opleiding af tot psychosynthese counselor/gids, voor hem een verrijking in zijn lespraktijk. 

Als docent 

‘Ik wil mensen leren spelen vanuit hun gevoel; van binnen naar buiten. Muziek begint bij je voorstellingsvermogen, intuïtie. Met de juiste kennis en vaardigheden kun je je voorstellingsvermogen voeden zodat de muziek voor je gaat leven. Als je leert luisteren naar je innerlijke stem, vragen leert stellen, wordt het duidelijk welke stappen je moet zetten om je spel te verbeteren. Oefenen wordt een feest.’ 

De blokfluitles 

'Zingen is de eerste stap om iets naar buiten te brengen wat alleen jij kan horen. In de les zingen we veel, we spelen met geluid. Met één klank kan je al een verhaal vertellen. Kinderen zien meteen resultaat, door uit het hoofd te spelen, door voor en na te spelen. Uiteindelijk hebben leerlingen natuurlijk boeken, maar ook dan geldt dat je de noten naar binnen moet halen, zodat ze bij jou gaan leven en dat het jouw verhaal wordt.’  

Muziek 

‘Het repertoire voor blokfluit komt vooral uit de barok en de 20e eeuw. Ik breng alles in, ook de verschillende maten blokfluiten. Ik probeer ensembles te vormen en als dat niet lukt, speel ik mee op piano. Ik laat mijn leerlingen kennismaken met improviseren, dat vraagt om een open houding: een mix tussen techniek en dat wat je wilt horen. Ik wil zowel kinderen als volwassenen graag over de angst helpen dat altijd alles goed moet zijn.’ 

Draai het om 

‘Ik hoop dat mijn leerlingen merken hoe fijn het is muziek te maken vanuit hun hart. Dan is studeren niet zo’n opgave. Frustratie ontstaat als je een doel stelt buiten je zelf: ‘ik moet dat stuk volgende week kunnen spelen’ en je vervolgens de route niet kent om het te realiseren. Leer jezelf waarnemen. In het ‘mislukken’ zit vaak het antwoord. Bijvoorbeeld: “Mijn band is lek.” Draai het om, “Wat kan ik doen om mijn band te plakken?” Het eerste is frustratie, het tweede biedt perspectief. Jezelf in beweging brengen. In mijn les is het niet-kunnen en niet-weten niet erg. Ik leer mijn leerlingen wegkomen uit de frustratiehoek en oplossingen zoeken. Wat weet je wel? Waar kan je het antwoord vinden?’ 

Geluksmomentjes… 

‘Als een leerling ineens in het brandpunt van het geluid zit, de schoonheid ontdekt, misschien door harder blazen, voller blazen, maar het kwartje valt, het is er! Bij volwassenen kan zich iets heel moois voltrekken als ze voorbij angsten en aannames zijn – als ze leren ontvangen wat er komt.’