Log in

Op zoek naar een cursus?

Gebruik dan de cursuszoeker.

Zoek je cursus

MISSIE

Cultuureducatie speelt een onmisbare rol in de persoonlijke ontwikkeling van mensen jong en oud, ongeacht geloof, gender, achtergrond, gevoed door de waarde die kunst op zichzelf heeft. Vanuit deze overtuiging maken we actieve cultuurparticipatie voor iedereen mogelijk en delen we onze kennis en expertise. Hierdoor dragen wij bij aan een inspirerende en verbonden samenleving in de regio Amersfoort.

WIE ZIJN WIJ?

Bij Scholen in de Kunst laten meer dan 100 bevlogen en deskundige kunstprofessionals je de kracht van kunst ervaren. Je kunt je bij ons ontwikkelen in verschillende kunstvormen en je laten inspireren door anderen. Of je er nu voor kiest om ergens heel goed in te willen worden, of dat het je vooral om het plezier en de ontmoeting gaat: wij zijn er voor je!

Vanuit vier domeinen geven we als Scholen in de Kunst invulling aan onze missie:

NEOS geeft vanuit een eigen, onafhankelijk label in het veld invulling aan het domein Cultuuronderwijs: jaarlijks komen ruim 22.000 scholieren in aanraking met kunst en cultuur. Van kinderopvang tot en met mbo. In samenwerking met het onderwijsveld, culturele partners, kunstenaars en externe specialisten worden er programma’s op maat voor scholen samengesteld.

Binnen het domein Cultuurparticipatie willen we cultuurdeelname op wijk- en buurtniveau stimuleren. Door lokale festivals en activiteiten in buurthuizen brengen we kunst dichter naar de belevingswereld van specifieke doelgroepen. Kunstbrouwerij organiseert in alle schoolvakanties innoverende en kunstzinnige activiteiten voor kinderen t/m 12 jaar. Voor kinderen die weinig hebben met traditionele, gangbare kunst of die van huis uit niet snel in aanraking komen met kunstaanbod. 

De vijf Kunstscholen (muziek, theater, dans, beeldende vorming en schrijven) en de School voor Talent vormen het domein Kunsteducatie en talentontwikkeling. Zij  organiseren lesprogramma’s voor mensen die zich in een bepaalde kunstdiscipline verder willen ontwikkelen. Lokaal en nationaal heeft de stichting een uitstekende reputatie op het gebied van kwalitatief kunstonderwijs en talentontwikkeling. De School voor Talent en de vele ensembles en orkesten van Scholen in de Kunst zijn daar een prachtig voorbeeld van. Wekelijks vinden ruim 4.000 cursisten hun weg in het vrijetijdsaanbod.

Culturele dienstverlening (facilitair) geldt als vierde domein: culturele verhuur, horeca en beheer van ICOONtheater. Dit wordt gedaan in samenwerking met de Stichting Evenementen & Congressen.

Vind jouw cursus of les!

Zoek je cursus