Jongeren_Megamixvoorstelling_fallbackbanner.jpg

Missie

Scholen in de Kunst wil kinderen, jongeren en volwassenen zowel in actieve, receptieve als reflectieve zin in contact brengen met kunst en cultuur op een manier die beklijft.

Scholen in de Kunst realiseert deze missie door:
* een gedifferentieerd cursorisch aanbod voor alle burgers
* een aanbod voor het basis- en voortgezet onderwijs
* een aanbod voor ondersteuning van amateurkunst in verenigingsverband
* een projectmatig aanbod (contractactiviteiten)
* optredens, voorstellingen, exposities en presentaties.

Het aanbod beweegt zich van brede oriƫntatie tot specialisatie, waarbij de kunstconfrontatie en inspiratie op alle niveaus aanwezig moet zijn. Bij de samenstelling van het aanbod staan leerroutes centraal die aansluiten bij de vragen van de deelnemers.
De wijze waarop het aanbod wordt gerealiseerd is veelzijdig en wisselt een lange termijn aanpak af met kortlopende activiteiten en projecten. Waar wenselijk wordt multidisciplinair gewerkt. Scholen in de Kunst streeft ernaar haar activiteiten te laten plaatsvinden in een kunstzinnige, stimulerende en inspirerende omgeving.