Log in

Op zoek naar een cursus?

Gebruik dan de cursuszoeker.

Zoek je cursus

Scholen in de Kunst ondersteunt en verzorgt kunst- en cultuureducatie in Amersfoort en Leusden. We zijn een echte netwerkorganisatie; we delen graag onze kennis en expertise en we brengen verschillende aanbieders, deelnemers en groeperingen in stad en regio met elkaar in contact. Zo willen we cultuureducatie en -participatie in stad en regio versterken.

Om onze rol als netwerkorganisatie goed te kunnen invullen is in 2020 onze nieuwe organisatiestructuur vastgesteld met nauwe betrokkenheid van de ondernemingsraad en Raad van Toezicht. De kern van de structuur wordt gevormd door de vier domeinen waarin we werken: Cultuuronderwijs, Kunsteducatie, Cultuurparticipatie en Culturele Dienstverlening. Hieronder lees je wat de verschillende domeinen precies zijn.

Kunsteducatie

Cursussen beeldende kunst, dans, muziek, theater en schrijven voor kinderen, jongeren en volwassenen. En een speciaal programma voor talentontwikkeling.

Cultuurparticipatie

Een belangrijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid en vitaliteit van de stad, door cultuur zo laagdrempelig en toegankelijk mogelijk te maken.

Culturele dienstverlening

Het verlenen van diensten en het beschikbaar stellen van ruimten en faciliteiten aan interne gebruikers, bedrijven en zakelijke partners.

Cultuuronderwijs

Het verzorgen van cultuuronderwijs in de klas, programma’s op maat en de schakel tussen culturele partners en onderwijsinstellingen

Vind jouw cursus of les!

Zoek je cursus