Cursusaanbod
Extra Doorloop Urban Dance Event (C) Henry Krul (7)

Wat doen wij?

Scholen in de Kunst ondersteunt en verzorgt kunst- en cultuureducatie in Amersfoort, Leusden en Soest. We zijn een echte netwerkorganisatie; we delen graag onze kennis en expertise en we brengen verschillende aanbieders, deelnemers en groeperingen in stad en regio met elkaar in contact. Zo willen we cultuureducatie en -participatie in stad en regio versterken.

Om onze rol als netwerkorganisatie goed te kunnen invullen is in 2020 onze nieuwe organisatiestructuur vastgesteld met nauwe betrokkenheid van de ondernemingsraad en Raad van Toezicht. De kern van de structuur wordt gevormd door de vier domeinen waarin we werken: Cultuuronderwijs, Kunsteducatie, Cultuurparticipatie en Culturele Dienstverlening. Hieronder lees je wat de verschillende domeinen precies zijn.