Log in

Op zoek naar een cursus?

Gebruik dan de cursuszoeker.

Zoek je cursus

Achtergrond  
• Annet studeerde in 1990 af aan het Conservatorium van Amsterdam bij Joep Terwey 
• Vanaf haar studietijd was ze fagottist in het Radio Kamer Orkest, later de Radio Kamer Filharmonie 
• Naast haar orkestbaan werkte Annet op de educatie-afdeling van het Muziekcentrum van de Omroep. Na de opheffing van de Radio Kamer Filharmonie is ze zich gaan richten op muziekeducatie. Ze volgde trainingen zoals ‘Creative music making’, ‘Muziek als vak’ en ‘M4ME’. Annet is betrokken bij de projecten van Hallo Muziek, een organisatie die leerlijnen aanbiedt voor muziekeducatie op scholen 
• Via Hallo Wereld geeft ze muziekateliers in de verlengde schooldag in Zaandam Poelenburg 
• Annet heeft altijd veel kamermuziek gespeeld. Ze is lid van het ensemble De Bezetting Speelt 
• Sinds 2018 geeft Annet fagotles bij Scholen in de Kunst 

Als docent
‘Als docent wil ik inspireren. Ik realiseer me dat ik vaak een spiegel ben voor mijn leerlingen. We spelen veel samen, ik speel stukjes voor en leer ze luisteren. Daarbij gaat het niet om het nadoen van mijn spel, maar om het ontdekken van eigen talent, op basis van ervaren, uitzoeken en uitproberen. Inspireren is voor mij ook samen naar een concert gaan, of mijn leerlingen laten weten als ik zelf ergens een concert geef. Als ze thuis een keer niks gedaan hebben, zorg ik dat we in de les toch verder komen, muziek maken, door bijvoorbeeld duetjes te spelen. Uiteindelijk wil ik dat ze met glimlach de deur uitgaan.’  

Weten wat er klinkt
‘Ik wil mijn leerlingen leren ‘zingen’ op hun instrument. Of het nu drie noten zijn, een klein baslijntje of een voordrachtstuk: klank maken! Met verbinding tussen de noten. Weten wat er gaat klinken. Een toonladder bijvoorbeeld, is niet alleen een vingeroefening. Als je die ‘zingend’ speelt, is er een lijn, een richting. Ik benader alles vanuit musisch denken, ik maak geen onderscheid tussen etudes en voordrachtstukken. Als leerlingen iets ‘droog’ vinden, wil ik ze leren dat het leuk wordt als je er muzikaal iets van maakt.’  

Methode
‘De vele trainingen op het gebied van educatie hebben een wereld voor me geopend. Wat ik bijvoorbeeld geleerd heb in de cursussen over Kodaly neem ik graag mee in de les voor beginners: spelen zonder noten, werken met liedjes die de kinderen kennen en uitgaan van de klankvoorstelling in plaats van de geschreven noten. Ook volwassenen wil ik leren niet meteen te beginnen met spelen als ze een partij voor het eerst spelen. Eerst even rustig kijken. Wat zie je, en wat kun je al zeggen van het stuk? Misschien eerst een beetje zingen, een mentale voorstelling maken.’  

Oefenen
‘Wetende dat ik zelf vroeger “maar wat deed” bij het studeren, wil ik mijn leerlingen helpen met gemotiveerd en effectief thuis oefenen. Ik heb veel aan het boek van mijn zusje Wieke, ‘In de muziek’, over muziek, studeren en het brein. Veel musici van mijn generatie hebben nooit echt leren oefenen. Verder komen is niet alleen een kwestie van harder en meer studeren. Als bijvoorbeeld een loopje stagneert, kan je vaak beter naar een andere manier van spelen zoeken, dan het honderd keer over te doen. Dan kom ik weer op de klankvoorstelling: hoe meer iets voor je gaat leven, hoe makkelijker je het in je vingers krijgt.’  

Wat zijn je geluksmomentjes?
‘Als leerlingen meer kunnen dan ze denken. Ze worstelen ergens mee, we proberen het eens op een heel andere manier en dan de verbazing: wat klinkt dat prachtig! Ik geniet ook van zo’n groepje samen musicerende pubers – ik moet ze vaak wel een beetje bij de les houden, maar als het dan lekker gaat, denk ik: wat is dat leuk, lesgeven!’