Log in

Op zoek naar een cursus?

Gebruik dan de cursuszoeker.

Zoek je cursus

De cultuursector kenmerkt zich door grote diversiteit, maar voor de gehele sector geldt hetzelfde: het werken met gemengde financiering, belangenverstrengeling, risicobeheer, toezicht en verantwoording is zwaarder gaan tellen. Organisaties die zich hiervan bewust zijn hanteren de Governance Code Cultuur. Governance Code Cultuur is een instrument voor goed bestuur en toezicht in de cultuursector. Scholen in de Kunst onderschrijft deze Governance Code Cultuur. Scholen in de Kunst volgt de aanbevelingen op en wijkt daar alleen gemotiveerd van af (pas toe OF leg uit). 

Raad van Toezicht Bestuur en organogram Beleidsplan 2023-2026 Jaarverslag ANBI-status

Vind jouw cursus of les!

Zoek je cursus