Log in

De cultuursector kenmerkt zich door grote diversiteit, maar voor de gehele sector geldt hetzelfde: het werken met gemengde financiering, belangenverstrengeling, risicobeheer, toezicht en verantwoording is zwaarder gaan tellen. Organisaties die zich hiervan bewust zijn hanteren de Governance Code Cultuur. Governance Code Cultuur is een instrument voor goed bestuur en toezicht in de cultuursector. Scholen in de Kunst onderschrijft deze Governance Code Cultuur.

Raad van Toezicht Bestuur en organogram Beleidsplan 2018 - 2022 Jaarverslag ANBI-status

Vind jouw cursus of les!

Zoek je cursus