Log in

Op zoek naar een cursus?

Gebruik dan de cursuszoeker.

Zoek je cursus

De gemeente Amersfoort heeft drie subsidieregelingen voor de amateurkunstverenigingen. Zo houden we het verenigingsleven in stand én stimuleren we de artistieke kwaliteit van de amateurkunst. Amateurkunst033 voert de regelingen uit in opdracht van de gemeente Amersfoort.

Structurele subsidie Amateurkunst

Om de amateurkunstverenigingen structureel te ondersteunen is er een meerjarensubsidie, de Subsidieregeling Amateurkunst Structurele Leidingkosten Amersfoort. Verenigingen kunnen hieruit een bijdrage ontvangen in de kosten voor professionele leiding bij hun activiteiten. Dat kan een dirigent zijn, of een choreograaf of regisseur. De gemeente draagt maximaal 50% van de kosten bij, met een vastgesteld maximum. Verenigingen moeten uiteraard aan een aantal voorwaarden voldoen.

Bekijk de regeling

Projectsubsidie Amateurkunst

De gemeente draagt ook bij in de kosten voor incidentele, tijdelijke projecten op het gebied van amateurkunst via de Subsidieregeling Amateurkunst projecten Amersfoort. De gemeente beoogt met deze regeling culturele projecten van amateurkunstenaars in Amersfoort aan te jagen, om zo het culturele klimaat in Amersfoort te versterken, verbreden en vernieuwen. Bijdragen uit deze regeling worden uitsluitend verstrekt wanneer een publieke uitvoering deel uitmaakt van het project.

Bekijk de regeling

Regeling Huursuppletie

Tot slot kan de gemeente bijdragen aan de kosten voor het huren van een zaal voor een uitvoering, concert of voorstelling, via de Subsidieregeling Amateurkunst huursuppletie Amersfoort. Deze kosten kunnen immers behoorlijk hoog zijn voor een vereniging.  Een bijdrage uit deze regeling wordt alleen verstrekt voor de kosten van de huur van zaalruimte in de gemeente Amersfoort voor een voor publiek toegankelijke voorstelling door beoefenaars van amateurkunst.

Bekijk de regeling