Log in

Op zoek naar een cursus?

Gebruik dan de cursuszoeker.

Zoek je cursus

Achtergrond

• Peter noemt zichzelf een ‘late leerling’: hij begon pas op zijn 13e met pianoles. Maar, vanaf de eerste les wist hij dat hij uiteindelijk naar het conservatorium wilde 
• Hij volgde privélessen bij Midori Conneman, studeerde twee jaar aan de Academie Muzikaal Talent bij Henk Ekkel en behaalde in het voorjaar van 2020 zijn Master bij Henry Kelder aan het HKU Utrechts Conservatorium 
• Al tijdens zijn methodieklessen op het conservatorium begon Peter zijn lespraktijk 
• Sinds 2014 heeft hij ervaring bij verschillende Nederlandse muziekpraktijken 
• Naast zijn lessen geeft Peter kamermuziekconcerten met wisselende ensembles 
• Vanaf september 2020 is Peter verbonden aan Scholen in de Kunst 

Als docent

‘Mijn docenten gaven mij altijd het gevoel dat we als leraar en leerling gelijkwaardigheid waren. Zo wil ik ook lesgeven – ik wil niet dat leerlingen denken dat ik ‘boven’ hen sta. Ze komen natuurlijk naar les om van mij te leren, maar tegelijkertijd leer ik van hen. Zo moet ik me bijvoorbeeld verdiepen in een passage die voor de leerling lastig kan zijn, terwijl het voor mij iets vanzelfsprekends is. Dat dwingt me na denken hoe ik het zelf eigenlijk speel, heel leerzaam. Ik laat leerlingen ook graag eigen muzikale keuzes maken. Ik geef suggesties, maar als een leerling het daar niet mee eens is, wil ik dat ze keuzemogelijkheden ervaren, dat het niet per se moet zoals ik het zeg.’ 

Meegeven

‘Ik wil mijn liefde voor klassieke muziek overbrengen. De schoonheid ervan… hoe vet het is om daarmee bezig te zijn. Ik ontdekte dat zelf pas toen ik twaalf was, aan de hand van cassettebandjes met pianoconcerten en symfonieën van Mozart – zo te gek, dat wilde ik ook spelen! Ik wil jongeren graag kennis laten maken met klassieke muziek. Vaak weten ze er niet veel van en hebben ze vooroordelen, omdat ze er niet mee opgroeien. Ik stuur mijn leerlingen YouTube filmpjes, links van Spotify en vaak vinden ze het ook leuk om even te horen waar ik zelf mee bezig ben.’ 

De pianoles en oefenen

‘Wie heb ik voor me? Waar heeft de leerling behoefte aan? Daar begint het mee. Bij echte beginners gebruik ik een vaste methode, bijvoorbeeld die van Hal Leonard. Zeker bij de allerjongsten wisselen we dat af met auditief werken, zonder boek en spelenderwijs met eenvoudige liedjes. Ik hoop dat ze steeds met enthousiasme naar de les komen, anders kijk ik hoe ik ze kan motiveren. Sommigen vinden het dan fijn om even iets heel anders te spelen en natuurlijk vraag ik ook welke stukken of liedjes ze zelf willen spelen. Heel belangrijk is dat ik aan het eind van de les duidelijk ben in hoe leerlingen thuis kunnen oefenen. Vaak weten ze dat niet goed. Daarvoor geef ik tips zoals studeren in kleine stukjes, eerst de handen apart, legato in plaats van staccato – die laat ik ze zelf opschrijven.’ 

Geluksmomentje

‘Als ik zie dat een leerling iets snel oppikt. Iets snapt en ook kan uitvoeren. En natuurlijk als ik merk dat ze de tijd van hun leven hebben – als ze vrolijk naar huis gaan. Dat hoeft niet eens na een les te zijn waarin ze veel geleerd hebben. Misschien ben ik ze dan op een andere manier van dienst, bijvoorbeeld op persoonlijk vlak. Ik heb zelf ondervonden hoe je muzikale opleiding verbonden kan zijn met je persoonlijke ontwikkeling…’