Log in

Op zoek naar een cursus?

Gebruik dan de cursuszoeker.

Zoek je cursus

Onze organisatie

Missie & Visie

De afdelingen

Vacatures & stages

Steun ons!

Onze partners

'Het is mijn droom om iedereen te laten ervaren hoe actieve deelname aan kunst en cultuur het leven verrijkt'


Ruim vier decennia geleden liep ik als achtjarig jongetje de Regionale Muziekschool Amersfoort binnen voor mijn eerste celloles. Dat moment is me altijd bijgebleven. Ik kreeg tot mijn verbazing meteen een leeninstrument mee om thuis te kunnen oefenen. Die unieke ervaring van het maken van muziek en het effect ervan op mij persoonlijk zal ik nooit vergeten. Hiermee was ook de kiem voor mijn loopbaan binnen de culturele sector gelegd. Bijzonder om vervolgens vele jaren later het roer in handen te krijgen van die mooie organisatie waar het ooit voor mij begon.

Stevig fundament
Ik vergelijk Scholen in de Kunst met een eeuwenoude eik, waarvan de wortels diep in het verleden zitten. Vanuit een rijke historie met uitstekende kunstscholen als stevig fundament, is een kunstencentrum voortgekomen met de missie om zoveel mogelijk mensen de kracht van kunst en cultuur te laten ervaren. In de afgelopen jaren is de instelling meegegroeid met de vele maatschappelijke ontwikkelingen. Naast aanbieder van kunstlessen in diverse disciplines en adviseur voor de georganiseerde amateurkunst, zijn we actief in het onderwijs op school en in zorg en welzijn.

Lees de verhalen van verschillende mensen die vertellen wat het werk van Scholen in de Kunst voor hen betekent en welke impact onze activiteiten hebben. Het is mijn droom om iedereen van jong tot oud te laten ervaren hoe actieve deelname aan kunst en cultuur het leven verrijkt. Kunst is een intrinsieke waarde waaraan we als mens betekenis ontlenen, omdat de beoefening ervan ons verwondert, verbindt en schoonheid en geluk brengt.

Onschatbare betekenis
Dat kunstbeoefening ook bevorderlijk is voor andere aspecten waar we als samenleving baat bij hebben, is eveneens van onschatbare betekenis. De wetenschappelijke studies die het positieve effect van kunstbeoefening op cognitieve prestaties, pro-sociale vaardigheden, empathie en moraliteit bewijzen, stapelen zich op. Maar de waarde en betekenis van kunst en cultuur laat zich niet meten. Voor mij is een leven zonder kunst en cultuur simpelweg ondenkbaar.  

Ons werk wordt mede mogelijk gemaakt door onze partners, collega cultuurinstellingen en medewerkers die zowel intern als extern een netwerk voor samenwerking vormen. Dit samenspel maakt het voor ons mogelijk om betekenisvol en van waarde te zijn voor alle mensen.

Niels Veenhuijzen
directeur-bestuurder

Vind jouw cursus of les!

Zoek je cursus