Cursusaanbod
Extra Doorloop Urban Dance Event (C) Henry Krul (7)

Cultuurparticipatie

De term cultuurparticipatie wordt vooral gebruikt als een overkoepelende term voor alle vormen van deelname van mensen aan kunst, cultureel erfgoed en media in de vrije tijd, buiten school en werk. Vanaf najaar 2020 heeft Scholen in de Kunst twee programma’s onder bij Cultuurparticipatie ondergebracht:

KUNSTBROUWERIJ

Kunstbrouwerij organiseert in alle schoolvakanties op meerdere dagen innoverende en kunstzinnige activiteiten voor alle kinderen t/m 12 jaar. Dus ook voor kinderen die weinig hebben met traditionele, gangbare kunst. En voor kinderen die vanuit zichzelf of van huis uit niet snel in aanraking komen met het reguliere actieve kunstaanbod van Scholen in de Kunst. 
Hierbij wordt optimaal gebruik gemaakt van de faciliteiten en gebouwen van Scholen in de Kunst, die zodoende worden opengesteld voor meer inwoners uit de stad.
Lees alles over de activiteiten van Kunstbrouwerij >

PLATFORM AMATEURKUNST

Platform Amateurkunst Amersfoort (PAA) van Scholen in de Kunst, is de schakel tussen het gemeentelijke cultuurbeleid en de ongeveer 150 amateurkunstverenigingen, koren, muziekkorpsen, orkesten, toneel-, dans-, foto- en filmverenigingen. Naast het uitvoeren van de gemeentelijke subsidieregelingen organiseert Platform Amateurkunst Amersfoort jaarlijks diverse activiteiten onder het motto: Amateurkunst verbindt en inspireert! 
Lees alles over het Platform Amateurkunst >