Log in

Op zoek naar een cursus?

Gebruik dan de cursuszoeker.

Zoek je cursus

De term cultuurparticipatie wordt vooral gebruikt als een overkoepelende term voor alle vormen van deelname van mensen aan kunst, cultureel erfgoed en media in de vrije tijd, buiten school en werk. Scholen in de Kunst heeft drie programma’s bij Cultuurparticipatie ondergebracht: Amateurkunst033, Amateurkunst033 en POPmakers.

Amateurkunst033

Amateurkunst033 is de schakel tussen het gemeentelijke cultuurbeleid en de ongeveer 150 amateurkunstverenigingen, koren, muziekkorpsen, orkesten, toneel-, dans-, foto- en filmverenigingen. Naast het uitvoeren van de gemeentelijke subsidieregelingen organiseert Amateurkunst033 jaarlijks diverse activiteiten onder het motto: Amateurkunst verbindt en inspireert! 

lees meer over de verenigingen

Kunstbrouwerij

Kunstbrouwerij organiseert in alle schoolvakanties op meerdere dagen innoverende en kunstzinnige activiteiten voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Dus ook voor kinderen die weinig hebben met traditionele, gangbare kunst. En voor kinderen die vanuit zichzelf of van huis uit niet snel in aanraking komen met het reguliere actieve kunstaanbod van Scholen in de Kunst. Hierbij wordt optimaal gebruik gemaakt van de faciliteiten en gebouwen van Scholen in de Kunst, die zodoende worden opengesteld voor meer inwoners uit de stad.

lees meer op de website

POPmakers

POPmakers is het nieuwe muziekplatform in Amersfoort dat zich richt op POPulaire muziek in de breedste zin van het woord: van singer-songwriter tot rock, van jazz tot electro. POPmakers wil graag jonge (pop)muzikanten en amateurmusici de mogelijkheid geven zich samen met gelijkgestemden te ontwikkelen tot betere muzikanten, performers en makers. POPmakers doet dat graag in samenwerking met andere partijen in Amersfoort.

lees meer op de website

Vind jouw cursus of les!

Zoek je cursus