Log in

Op zoek naar een cursus?

Gebruik dan de cursuszoeker.

Zoek je cursus

Dichterbij dan je denkt


In 2023 is Kunst in de Wijk van start gegaan. Scholen in de Kunst heeft aan drie wijkfestivals een organisatorische en inhoudelijke bijdrage geleverd: Viva Vathorst, La Vida Wijkfestival Liendert en Zomerparade Soesterkwartier. Met bandjesprojecten en creatieve workshops konden bewoners actief deelnemen aan kunst en cultuur. Er is intensief opgetrokken met wijk- en bewonersverenigingen. In 2024 trekken we meer wijken in!

    
Jonge bandleden stelen de show tijdens ViVa Vathorst en in Liendert kunnen kinderen deelnemen aan workshops!

 

Missie 
We willen actieve cultuurparticipatie mogelijk maken voor Amersfoorters die we niet of onvoldoende bedienen met regulier aanbod op onze locaties, vanuit de gedachte dat voor gelijke kansen ongelijk aanbod nodig is.

Visie 
Wij brengen kunst en cultuur naar de wijken en sluiten aan op de behoeftes van wijkbewoners. We  werken daarbij intensief samen met partners zoals indebuurt033. Wij brengen de mogelijkheid van deelname aan kunst en cultuur naar doelgroepen waarbij dat niet vanzelfsprekend is, zoals ouderen of mensen met een beperking. Wij ondersteunen de amateurkunst in Amersfoort.

Ambitie 
Voor verschillende doelgroepen die niet vanzelfsprekend in aanraking komen met kunst heeft Scholen in de Kunst specifiek aanbod ontwikkeld. In samenwerking met onze partners wordt de vraag van de doelgroep in kaart gebracht. Voor de inhoudelijk invulling van de vraag werken we met op de doelgroep toegesneden ervaren kunstvakprofessionals die op maat een programma uitwerken. De uitvoering of activiteit vindt meestal plaats op locatie van de doelgroep.

liendert heeft een eigen wijkorkest

Lees het verhaal van Jos