Log in

Op zoek naar een cursus?

Gebruik dan de cursuszoeker.

Zoek je cursus

De afdeling Kunst in Onderwijs en Samenleving (KIOS)  van Scholen in de Kunst verzorgde de afgelopen jaren cultuureducatie in zowel Amersfoort als Leusden. Mede door het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit werkte de afdeling KIOS de afgelopen jaren steeds vaker in de rol van adviseur en expert op het gebied van cultuureducatie. Ook werd de afdeling belangenbehartiger voor de vele cultuureducatie-aanbieders in de stad. Daarmee werd een onafhankelijke, neutrale positie noodzakelijk.

Daarom is er nu NEOS: een zelfstandige, onafhankelijke organisatie voor cultuuronderwijs. Op woensdag 3 maart 2021 is de nieuwe organisatie en website feestelijk gelanceerd. De nieuwe organisatievorm sluit beter aan bij de huidige rol en taakstelling van de afdeling onderwijs. Het doel is en blijft dat alle kinderen en jongeren in Amersfoort en Leusden kwalitatief goed cultuuronderwijs krijgen en dat vraag en aanbod bij elkaar worden gebracht.

Vanaf nu vind je alle informatie over cultuuronderwijs in Amersfoort en Leusden op de nieuwe website van NEOS.

Logo van NEOS, experts in cultuuronderwijs

van kunstlessen tot trainingen

Lees het verhaal van Ella

Meer weten?

ga naar de website