Log in

Op zoek naar een cursus?

Gebruik dan de cursuszoeker.

Zoek je cursus

Een stad zonder cultuur is een stad zonder hart. De gemeente Amersfoort heeft daarom drie subsidieregelingen voor de amateurkunstverenigingen. Deze subsidies helpen de amateurkunst bij het in stand houden van het verenigingsleven én stimuleren de artistieke kwaliteit van de amateurkunst. 

Structurele subsidie Amateurkunst

Om de amateurkunstverenigingen structureel te ondersteunen is er een meerjarensubsidie, de Subsidieregeling Amateurkunst Structurele Leidingkosten Amersfoort. Verenigingen kunnen hieruit een bijdrage ontvangen in de kosten voor professionele leiding bij hun activiteiten. Dat kan een dirigent zijn, of een choreograaf of regisseur. De gemeente draagt maximaal 50% van de kosten bij, met een vastgesteld maximum. Verenigingen moeten uiteraard aan een aantal voorwaarden voldoen, die zijn omschreven in de regeling.

Projectsubsidie Amateurkunst

De gemeente draagt ook bij in de kosten voor incidentele, tijdelijke projecten op het gebied van amateurkunst via de Subsidieregeling Amateurkunst projecten Amersfoort. De gemeente beoogt met deze regeling culturele projecten van amateurkunstenaars in Amersfoort aan te jagen, om zo het culturele klimaat in Amersfoort te versterken, verbreden en vernieuwen. Bijdragen uit deze regeling worden uitsluitend verstrekt wanneer een publieke uitvoering deel uitmaakt van het project.

Huursuppletieregeling: een bijdrage aan zaalhuur

Tot slot kan de gemeente bijdragen aan de kosten voor het huren van een zaal voor een uitvoering, concert of voorstelling, via de Subsidieregeling Amateurkunst huursuppletie Amersfoort. Deze kosten kunnen immers behoorlijk hoog zijn voor een vereniging.  Een bijdrage uit deze regeling wordt alleen verstrekt voor de kosten van de huur van zaalruimte in de gemeente Amersfoort voor een voor publiek toegankelijke voorstelling door beoefenaars van amateurkunst.

Amateurkunst033 voert de regelingen uit in opdracht van de gemeente Amersfoort. De knoppen hieronder verwijzen naar een uitleg van de verschillende regelingen. Op die pagina vind je ook een link naar de officiële tekst van de regeling op de website van de lokale overheid.

AANVRAGEN

Subsidies kunnen digitaal worden aangevraagd via de website van de gemeente Amersfoort.  Als je als persoon een subsidie-aanvraag indient, heb je een DigiD nodig. Als vereniging of stichting kun je kiezen voor 'zelf invullen' of  'e-herkenning'. 

Subsidieregeling structurele leidingkosten Regeling Projectsubsidie Amateurkunst Huursuppletieregeling Amateurkunst