Log in

Een stad zonder cultuur is een stad zonder hart. De gemeente Amersfoort heeft daarom drie subsidieregelingen voor de amateurkunstverenigingen. Deze subsidies helpen de amateurkunst bij het in stand houden van het verenigingsleven én stimuleren de artistieke kwaliteit van de amateurkunst. 

Er is een meerjarensubsidie die verenigingen structureel ondersteunt. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet een vereniging aan een aantal voorwaarden voldoen.
Daarnaast bestaat er een aparte regeling voor het subsidiëren van tijdelijke projecten rond amateurkunst, waarmee de gemeente beoogt culturele projecten van amateurkunstenaars in Amersfoort aan te jagen. Doel is het culturele klimaat in Amersfoort te versterken, verbreden en vernieuwen.
Tot slot is er de zogenaamde 'huursuppletieregeling', die een bijdrage kan leveren aan de zaalhuur voor een uitvoering of concert.

Amateurkunst033 voert de regelingen uit in opdracht van de gemeente Amersfoort. De knoppen hieronder verwijzen naar de verschillende regelingen.

Meerjarensubsidie amateurkunstverenigingen Regeling Projectsubsidie Amateurkunst Huursuppletieregeling