Log in

Op zoek naar een cursus?

Gebruik dan de cursuszoeker.

Zoek je cursus
SUBSIDIEREGELING AMATEURKUNST STRUCTURELE LEIDINGKOSTEN AMERSFOORT

Deze structurele subsidie is gebaseerd op de subsidiabele kosten bestaande uit een bijdrage in de kosten voor professionele leiding voor de beoefening van amateurkunst. De subsidie bedraagt ten hoogste 50% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen met een maximum van:

€ 5.950,- voor muziekkorpsen en muziektheaterverenigingen

€ 2.650,- voor de overige categorieën

In verband met de uitvoerbaarheid van de regeling en om te voorkomen dat de verdeling op de volgorde van binnenkomst van complete aanvragen ertoe leidt dat steeds eerder een aanvraag wordt gedaan, is de aanvraagperiode beperkt tot de periode van 15 september tot en met 15 oktober.  Dit houdt in dat de subsidieaanvraag voor het jaar 2025 in de periode van 15 september t/m 15 oktober 2024 moet worden ingediend.
De aanvraag kan worden ingediend d.m.v. het aanvraagformulier, dat te vinden zal zijn via de website van de gemeente Amersfoort.