Wilskracht foto breed

Subsidieregelingen Amateurkunst Amersfoort

Subsidieregeling meerjarensubsidie voor amateurkunstverenigingen

Verenigingen die toegelaten willen worden tot de subsidieregeling meerjarensubsidie voor amateurkunstverenigingen of die in voorafgaande jaren reeds een meerjarensubsidie voor amateurkunstverenigingen hebben ontvangen, dienen minimaal aan de volgende bepalingen te voldoen.

a: Tenminste 60% van het aantal actieve leden van de vereniging dient woonachtig te zijn in de gemeente Amersfoort;                    

b: De vereniging dient minimaal drie jaar te bestaan, in Amersfoort gevestigd te zijn en aantoonbaar financieel gezond te zijn;             

c: De vereniging dient te beschikken over een minimum aantal leden per sector. Het minimum aantal leden om in aanmerking te komen voor subsidiëring in het kader van deze subsidieregel vindt u als u op onderstaande link klikt.                                                             

d: De vereniging verzorgt per jaar minimaal een openbare voorstelling binnen de gemeente Amersfoort. Verenigingen die vallen onder de sector muziekkorpsen verzorgen tweemaal per jaar een openbaar optreden in de gemeente Amersfoort.

 

INCIDENTELE SUBSIDIE AMATEURKUNST

Deze incidentele subsidie is bestemd voor amateurkunstactiviteiten of producten met een eenmalig en/of experimenteel karakter, of terugkerende activiteiten die (nog) niet in aanmerking komen voor een meerjarige subsidie. 

Indiening van het aanvraagformulier is aan deadlines gebonden, dien het aanvraag formulier in:

  • voor 1 april als de uitvoering plaatsvindt in de daaropvolgende periode tussen 1 juli en 31 december
  • voor 1 oktober als de uitvoering plaatsvindt in de daaropvolgende periode tussen 1 januari en 30 juni.

 

Huursuppletieregeling

Amersfoortse amateurkunstverenigingen kunnen onder bepaalde voorwaarden gebruik maken van een financiële regeling die het huren van een zaal van De Flint betaalbaar houdt.

Om een subsidie uit deze Huursuppletieregeling te verkrijgen, kunt u bij Platform Amateurkunst Amersfoort een aanvraag indienen waarin u aangeeft welke activiteit uw vereniging organiseert, in welke ruimte van De Flint deze plaatsvindt en welk huurbedrag daarmee gemoeid is. Tevens moet u de offerte van de Flint bijvoegen.

Per project kan er maximaal 50% van de kale zaalhuur (exclusief BTW) vergoed worden vanuit deze regeling met een maximum van €2.000,- per aanvraag.

 

Bekijk hier alle regelingen:

SUBSIDIEREGELING STRUCTURELE SUBSIDIE

SUBSIDIEREGELING INCIDENTELE SUBSIDIES  en aanvraagformulier

HUURSUPPLETIEREGELING