Slider Koren 2022

Subsidieregelingen Amateurkunst Amersfoort

Platform Amateurkunst Amersfoort is door de gemeente gemandateerd om drie specifieke subsidieregelingen voor de amateurkunstsector uit te voeren.

Subsidieregeling meerjarensubsidie voor amateurkunstverenigingen

Verenigingen die toegelaten willen worden tot de subsidieregeling meerjarensubsidie voor amateurkunstverenigingen of die in voorafgaande jaren reeds een meerjarensubsidie voor amateurkunstverenigingen hebben ontvangen, dienen minimaal aan de volgende bepalingen te voldoen.

a. Tenminste 50% van het aantal actieve leden van de vereniging dient woonachtig te zijn in de gemeente Amersfoort;                    

b. De vereniging dient minimaal drie jaar te bestaan, in Amersfoort gevestigd te zijn en aantoonbaar financieel gezond te zijn;             

c. De vereniging dient te beschikken over een minimum aantal leden per sector. Het minimum aantal leden om in aanmerking te komen voor subsidiëring in het kader van deze subsidieregel vindt u als u op onderstaande link klikt.                           

d. De vereniging verzorgt per jaar minimaal een openbare voorstelling binnen de gemeente Amersfoort. Verenigingen die vallen onder de sector muziekkorpsen verzorgen tweemaal per jaar een openbaar optreden in de gemeente Amersfoort.

 

Regeling projectsubsidies amateurkunst

Het doel van deze subsidieregeling is het aanjagen van culturele en kunstprojecten, van amateurs in Amersfoort, voor Amersfoorters en/of de ontwikkeling van Amersfoortse talenten. De projecten dragen bij aan het versterken, verbreden of vernieuwen van het culturele klimaat in Amersfoort én dragen bij aan een aantrekkelijke en verbonden stad. De projecten vergroten de samenwerking met instellingen/partners binnen en buiten het amateurkunst veld in de stad. De focus van deze regeling ligt op het realiseren van de onderstaande opgaven uit de Cultuurvisie:
- Diversiteit
- Jongeren
- Innovatie van cultuuraanbod
- Wijken en sociaal domein
- Talentontwikkeling

Let op: de aanvraag wordt mede op bovenstaande vijf punten beoordeeld! Licht de speerpunten waar jouw project aan voldoet daarom goed toe.

Subsidies kunnen digitaal worden aangevraagd via de website van de gemeente Amersfoort. Ga naar 'aanvragen'. Als je als persoon een subsidie-aanvraag indient, heb je een DigiD nodig. Als vereniging of stichting kun je kiezen voor 'zelf invullen' of  'e-herkenning'. 

Deadlines voor indienen:

Voor projecten die plaatsvinden in januari, februari, maart en april is de deadline 1 november van het voorafgaande jaar.
Voor projecten die plaatsvinden in mei, juni, juli en augustus is de deadline 1 februari van dat jaar.
Voor projecten die plaatsvinden in september, oktober, november en december is de deadline 1 juni van dat jaar.

De details van de regeling vind je in de link onderaan deze pagina. (Regeling geldt ook in 2022)

 

Huursuppletieregeling

Amersfoortse amateurkunstverenigingen kunnen onder bepaalde voorwaarden gebruik maken van een financiële regeling die het huren van een zaal van De Flint betaalbaar houdt.

Om een subsidie uit deze Huursuppletieregeling te verkrijgen, kun je bij Platform Amateurkunst Amersfoort een aanvraag indienen waarin je aangeeft welke activiteit je vereniging organiseert, in welke ruimte van De Flint deze plaatsvindt en welk huurbedrag daarmee gemoeid is. Tevens moet je de offerte van de Flint bijvoegen.

Per project kan er maximaal 50% van de kale zaalhuur (exclusief BTW) vergoed worden vanuit deze regeling met een maximum van €2.000,- per aanvraag.