Log in

Op zoek naar een cursus?

Gebruik dan de cursuszoeker.

Zoek je cursus
De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid en op de algemene gang van zaken van de stichting Scholen in de Kunst. Ze komt in de regel zes keer per jaar bijeen en werkt volgens de Governance Code Cultuur. De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit zes leden.

PROFIEL RAAD VAN TOEZICHT

Van leden van de Raad van Toezicht verwachten we:
• een grote belangstelling voor kunst- en cultuureducatie;
• ruime bestuurlijke en bij voorkeur ook toezichthoudende ervaring;
• hun sporen verdiend hebben in het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties of de politiek;
• bereid zijn zich als ambassadeur in te zetten voor Scholen in de Kunst;
• sterke sociale binding hebben met het werkgebied van Scholen in de Kunst (Amersfoort en omstreken).

De Raad van Toezicht van Scholen in de Kunst bestaat uit zes personen. Zij onderschrijft de Governance Code Cultuur.

SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT


Dorine van Haselen

hoofdfunctie: Hoofd Partnerschappen en Impact Stichting de Nationale DenkTank, Amsterdam (bezoldigd)
nevenfuncties: bestuurslid Young Singer (onbezoldigd)
functie in de Raad van Toezicht: voorzitter, remuneratiecommissie
aandachtsgebied: ondernemerschap
2e benoeming: 01-07-2022
termijn van benoeming: 4 jaar

Herma Hofmeijer
hoofdfunctie: Directeur-bestuurder Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (bezoldigd)
nevenfuncties: Voorzitter bestuur School der Poëzie (onbezoldigd), Voorzitter Klachtencommissie Partners voor Jeugd (William Schrikker Jeugdbescherming en Jeugdreclassering) (onbezoldigd), lid van kascontrolecommissie De Velduil Amersfoort (onbezoldigd)
functie in de Raad van Toezicht: vicevoorzitter, voorzitter remuneratiecommissie, commissie kwaliteit
aandachtsgebied: kunsteducatie
1e benoeming: 18-05-2020
termijn van benoeming: 4 jaar

Maaike Swets
hoofdfunctie: voormalig rector Het Nieuwe Eemland 
nevenfuncties (onbezoldigd): voorzitter bestuur Hanneke Delis Fonds (onbezoldigd), lid Mediaraad Nieuwsplein33 (onbezoldigd)
functie in de Raad van Toezicht: lid, commissie kwaliteit
portefeuille: cultuuronderwijs 
1e benoeming: 23-11-2020
termijn van benoeming: 4 jaar

Yvonne van Genugten
hoofdfunctie: directeur-bestuurder Indisch Herinneringscentrum
nevenfuncties (onbezoldigd): voorzitter bestuur Stichting Musea en Herinneringscentra 40-45, lid van Raad van Advies Totstandkoming Bezoekersruimte Stichting Sovjet Ereveld, Amersfoort
functie in de Raad van Toezicht: lid, commissie kwaliteit
portefeuille: cultuureducatie
1e benoeming: 27-03-2024
termijn van benoeming: 4 jaar

Marc van Leeuwen
hoofdfunctie: Partner TwynstraGudde (bezoldigd)
nevenfunctie: Lid Raad van Toezicht Wereldkidz (bezoldigd), bestuurslid Borstkankervereniging Nederland (onbezoldigd)
functie in de Raad van Toezicht: lid, auditcommissie
aandachtsgebied: organisatieontwikkeling
1e benoeming: 03-07-2020
termijn van benoeming: 4 jaar

Willem van Loon
hoofdfunctie: Global Head of Reporting Control Management, ING (bezoldigd)
nevenfuncties (onbezoldigd): docent Universiteit van Amsterdam (bezoldigd), 
docent Nyenrode Universiteit (bezoldigd), voorzitter Opleidingscommissie Executive Programs, Universiteit van Amsterdam (bezoldigd)
functie in de Raad van Toezicht: lid, auditcommissie
aandachtsgebied: risicomanagement
1e benoeming: 17-01-2024
termijn van benoeming: 4 jaar

Vind jouw cursus of les!

Zoek je cursus