Cursusaanbod
Extra Doorloop Urban Dance Event (C) Henry Krul (7)

Raad van Toezicht

Profiel raad van toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid en op de algemene gang van zaken van de Scholen in de Kunst. Ze komt in de regel zes keer per jaar bijeen en werkt volgens de Governance Code Cultuur.
De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit zes leden.

Van leden van de Raad van Toezicht verwachten we:
• een grote belangstelling voor kunst- en cultuureducatie;
• ruime bestuurlijke en bij voorkeur ook toezichthoudende ervaring;
• hun sporen verdiend hebben in het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties of de politiek;
• bereid zijn zich als ambassadeur in te zetten voor Scholen in de Kunst;
• sterke sociale binding hebben met het werkgebied van Scholen in de Kunst (Amersfoort en omstreken).

De Raad van Toezicht van Scholen in de Kunst bestaat uit zes personen. Zij onderschrijft de Governance Code Cultuur. 

Samenstelling raad van toezicht

Koos Koolstra
hoofdfunctie: voormalig directeur Regiobedrijf Alliantie Amersfoort en Alliantie Vastgoed Onderhoud
nevenfuncties: voorzitter bestuur St. Latei Projectontwikkeling (bezoldigd), bestuurslid St. Gilde Stadsdichters Amersfoort (onbezoldigd), voorzitter Kerkenraad Fonteinkerk, Protestantse Gemeente Amersfoort (onbezoldigd), lid van Raad van Commissarissen Woonvast Makelaardij (bezoldigd)
functie in de Raad van Toezicht: voorzitter
2e benoeming: 23-01-2021 tot 01-06-2024
termijn van benoeming: 4 jaar

Dorine van Haselen
hoofdfunctie: Manager Acquisitie en Partnerschappen Stichting de Nationale DenkTank, Amsterdam
nevenfuncties: bestuurslid Young Singer en bestuurslid GNAO1 nl
functie in de Raad van Toezicht: lid (vice-voorzitter vanaf 27 januari 2021)
portefeuille: ondernemerschap
1e benoeming: 01-07-2018
termijn van benoeming: 4 jaar

Herma Hofmeijer
hoofdfunctie: Directeur-bestuurder Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland
nevenfuncties: Voorzitter bestuur School der Poëzie (onbezoldigd), Voorzitter Klachtencommissie Partners voor Jeugd (William Schrikker Jeugdbescherming en Jeugdreclassering) 
functie in de Raad van Toezicht: Lid
portefeuille: cultuurbeleid/stakeholders
1e benoeming: 18-05-2020
termijn van benoeming: 4 jaar

Marc van Leeuwen
Hoofdfunctie: Partner TwynstraGudde
Nevenfunctie: Lid Raad van Toezicht Wereldkidz (bezoldigd)
functie in de Raad van Toezicht: Lid
portefeuille: auditcommissie en organisatieontwikkeling
1e benoeming: 03-07-2020
termijn van benoeming: 4 jaar

Waldo Halfhuid
Hoofdfunctie: Senior Advisor Regulatory Policies ING
Nevenfunctie: Lid RvC CityKids BV (bezoldigd), voorzitter Raad van Toezicht Vermogensbeheer ZZg (onbezoldigd)
functie in de Raad van Toezicht: Lid
portefeuille: auditcommissie 
1e benoeming: 28-09-2020
termijn van benoeming: 4 jaar

Maaike Swets
hoofdfunctie: voormalig rector Het Nieuwe Eemland
nevenfuncties (onbezoldigd): voorzitter stichting Kring Beschermers Nationaal Kamp Amersfoort, voorzitter stuurgroep Schoolsport Amersfoort, lid kerngroep Sportakkoord Amersfoort, lid jury Sportgala Amersfoort
functie in de Raad van Toezicht: Lid
portefeuille: cultuuronderwijs en fondsen
1e benoeming: 23-11-2020
termijn van benoeming: 4 jaar