Jongeren_Megamixvoorstelling_fallbackbanner.jpg

Raad van Toezicht

Profiel raad van toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid en op de algemene gang van zaken van de Scholen in de Kunst. Ze komt in de regel zes keer per jaar bijeen en werkt volgens de Governance Code Cultuur.
De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit vijf leden.

Van leden van de Raad van Toezicht verwachten we:
• een grote belangstelling voor kunst- en cultuureducatie;
• ruime bestuurlijke en bij voorkeur ook toezichthoudende ervaring;
• hun sporen verdiend hebben in het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties of de politiek;
• bereid zijn zich als ambassadeur in te zetten voor Scholen in de Kunst;
• sterke sociale binding hebben met het werkgebied van Scholen in de Kunst (Amersfoort en omstreken).

De Raad van Toezicht van Scholen in de Kunst bestaat uit vijf personen. Zij onderschrijft de Governance Code Cultuur. 

Samenstelling raad van toezicht

Koos Koolstra 
hoofdfunctie: directeur regiobedrijf Alliantie Amersfoort en Alliantie Vastgoed Onderhoud
nevenfuncties: diverse bestuursfuncties
functie in de Raad van Toezicht: voorzitter
1e benoeming: 01-01-2017
termijn van benoeming: 4 jaar

Annemarie Sijens 
hoofdfunctie: zelfstandig gevestigd organisatieadviseur
nevenfuncties: voorzitter bestuur Kringloopcentrum Amersfoort-Leusden
functie in de Raad van Toezicht: lid
1e benoeming: 29-01-2015
termijn van benoeming: 4 jaar

Karen de Meester 
hoofdfunctie: programmamanager ondernemen bij Cultuur+Ondernemen
functie in de Raad van Toezicht: lid
1e benoeming: 19-06-2014
termijn van benoeming: 4 jaar

Dorine van Haselen
hoofdfunctie: Account Director Major Donors KWF Kankerbestrijding
nevenfuncties: bestuurslid Young Singer, bestuurslid GNAO1 nl, bestuurslid SOM 
functie in de Raad van Toezicht: lid
1e benoeming: 01-07-2018
termijn van benoeming: 4 jaar 

Stephan Roest
hoofdfunctie: Market Development Manager bij Corbion
nevenfuncties: Trainee Raad van Toezicht HVO-Querido (tot juni 2019)
functie in de Raad van Toezicht: lid
1e Benoeming: 01-11-2018
termijn van benoeming: 4 jaar