Kies je cursus
Extra Doorloop Urban Dance Event (C) Henry Krul (7)

Raad van Toezicht

Profiel raad van toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid en op de algemene gang van zaken van de Scholen in de Kunst. Ze komt in de regel zes keer per jaar bijeen en werkt volgens de Governance Code Cultuur.
De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit vier leden.

Van leden van de Raad van Toezicht verwachten we:
• een grote belangstelling voor kunst- en cultuureducatie;
• ruime bestuurlijke en bij voorkeur ook toezichthoudende ervaring;
• hun sporen verdiend hebben in het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties of de politiek;
• bereid zijn zich als ambassadeur in te zetten voor Scholen in de Kunst;
• sterke sociale binding hebben met het werkgebied van Scholen in de Kunst (Amersfoort en omstreken).

De Raad van Toezicht van Scholen in de Kunst bestaat uit vijf personen. Zij onderschrijft de Governance Code Cultuur. 

Samenstelling raad van toezicht

Koos Koolstra 
hoofdfunctie: directeur regiobedrijf Alliantie Amersfoort en Alliantie Vastgoed Onderhoud
nevenfuncties: voorzitter bestuur St. Latei Projectontwikkeling (bezoldigd), bestuurslid St. Gilde Stadsdichters Amersfoort (onbezoldigd), voorzitter Kerkenraad Fonteinkerk, Protestantse Gemeente Amersfoort (onbezoldigd), lid van Raad van Commissarissen Woonvast Makelaardij (bezoldigd)
functie in de Raad van Toezicht: voorzitter
1e benoeming: 01-01-2017
termijn van benoeming: 4 jaar

Annemarie Sijens 
hoofdfunctie: zelfstandig gevestigd organisatieadviseur
nevenfuncties: secretaris bestuur Vrienden van de Internationale School voor Wijsbegeerte, participant Stichting Dialoog
functie in de Raad van Toezicht: vice-voorzitter
portefeuille: organisatieontwikkeling
1e benoeming: 29-01-2015
termijn van benoeming: 4 jaar

Dorine van Haselen
hoofdfunctie: Account Director Major Donors KWF Kankerbestrijding
nevenfuncties: bestuurslid Young Singer en bestuurslid GNAO1 nl
functie in de Raad van Toezicht: lid
portefeuille: ondernemerschap
1e benoeming: 01-07-2018
termijn van benoeming: 4 jaar 

Stephan Roest
hoofdfunctie: Market Development Manager bij Corbion
nevenfuncties: Trainee Raad van Toezicht HVO-Querido (tot juni 2019)
functie in de Raad van Toezicht: lid
portefeuille: auditcommissie en risicobeheersing
1e benoeming: 01-11-2018
termijn van benoeming: 4 jaar

Herma Hofmeijer
hoofdfunctie: Directieadviseur Prinsenstichting
nevenfuncties: Voorzitter bestuur School der Poëzie (onbezoldigd), Penningmeester Read my World (onbezoldigd), Voorzitter Klachtencommissie Partners voor Jeugd (William Schrikker Jeugdbescherming en Jeugdreclassering) (onbezoldigd)
functie in de Raad van Toezicht: Lid 
1e benoeming:18-05-2020
termijn van benoeming: 4 jaar