Log in

Op zoek naar een cursus?

Gebruik dan de cursuszoeker.

Zoek je cursus

In de week van 5 september hebben wij een melding gekregen over seksueel grensoverschrijdend gedrag van een medewerker van Scholen in de Kunst. De melding werd gedaan door een minderjarige leerling van de Bachschool in Soest. Wij hebben naar aanleiding van deze melding direct contact opgenomen met de zedenpolitie en onze externe vertrouwenspersoon ingelicht.

De zedenpolitie is direct een onderzoek gestart en er is persoonlijk contact geweest met de ouders van de melder. Ook heeft de zedenpolitie contact gehad met ouders van jongeren uit de directe omgeving van de melder.

De politie heeft dinsdag 20 september de 22-jarige medewerker aangehouden op verdenking van een zedendelict. Tegen hem is aangifte gedaan van seksueel grensoverschrijdend gedrag. De politie heeft een persbericht verstuurd en gepubliceerd op politie.nl.

De medewerker was vooral werkzaam bij de Bachschool in Soest en betrokken bij de School voor Talent Muziek in Amersfoort. In verband met het verdere onderzoek kunnen wij niet veel meer informatie geven. Wel kunnen we zeggen dat het geen docent, dirigent of begeleider is en dat hij werkzaam was als ondersteuner.

Wij zijn door de melding erg geschrokken en aangedaan.

Onze eerste prioriteit was en is de veiligheid van de melder en alle andere leerlingen en cursisten van de Bachschool en Scholen in de Kunst.

Meteen na de melding hebben we de medewerker op non-actief gesteld en kort daarop ontslagen. Hoe het onderzoek verder ook verloopt, het is uitgesloten dat de voormalig medewerker nog terugkeert op de Bachschool of bij Scholen in de Kunst.

De informatie die wij, als directie van Scholen in de Kunst, op het moment van aanhouding uit het onderzoek hadden, gaf geen aanleiding om aan te nemen dat, buiten diegenen die bij het onderzoek waren betrokken, meer leerlingen met dit seksueel grensoverschrijdende gedrag te maken hadden gehad of daarvan wisten.

Inmiddels hebben wij begrepen dat er een tweede aangifte is gedaan. Bij ons is niet bekend of dat door een leerling van de Bachschool/Scholen in de Kunst of van buiten de organisatie is gedaan.

Speciaal telefoonnummer voor vragen

We begrijpen dat dit bericht vragen bij je oproept. Hiervoor hebben we een apart telefoonnummer opengesteld en een e-mailadres.

Speciaal telefoonnummer van Scholen in de Kunst: 033 479 80 10, bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur.
Speciaal e-mailadres: incident@scholenindekunst.nl.

 

Veelgestelde vragen

Omwille van het onderzoek en vanwege de bescherming van privacy kunnen we niet meer informatie geven over de melding.

De 22-jarige medewerker was vooral werkzaam bij de Bachschool in Soest en betrokken bij de School voor Talent Muziek in Amersfoort. In verband met het verdere onderzoek kunnen wij niet meer informatie geven. Wel kunnen we zeggen dat het geen docent, dirigent of begeleider is en dat hij werkzaam was als ondersteuner.

De medewerker is ontslagen en hem is de toegang tot alle locaties van Scholen in de Kunst ontzegd. Hoe het onderzoek verder ook verloopt, terugkeer van de betreffende medewerker is uitgesloten.

De politie heeft dinsdag 20 september de 22-jarige medewerker aangehouden op verdenking van een zedendelict. Tegen hem is aangifte gedaan van seksueel grensoverschrijdend gedrag. De politie heeft een persbericht verstuurd. Het persbericht vind je op de website van de politie.

De inhoud van het onderzoek wordt verder niet met ons gedeeld. Dit is dus een vraag voor het Openbaar Ministerie (OM). 

De inhoud van het onderzoek wordt verder niet met ons gedeeld. Dit is dus een vraag voor het OM. 

De inhoud van het onderzoek wordt verder niet met ons gedeeld. Dit is dus een vraag voor het OM. 

In de week van 5 september hebben wij de melding gekregen van het seksueel grensoverschrijdend gedrag van de voormalig medewerker.

Op het moment van aanhouding waren wij op de hoogte van de eerste aangifte én dat de politie contact had gehad met ouders van jongeren uit de directe omgeving van de melder. Wij hebben ook zelf, voor de aanhouding, met deze ouders gesproken. Om het onderzoek geen schade toe te brengen en in overleg met de politie, konden wij pas op de dag van de aanhouding  met het bericht naar buiten komen.

De informatie die wij op het moment van aanhouding uit het onderzoek hadden gekregen, gaf geen aanleiding om aan te nemen dat, buiten diegenen die bij het onderzoek waren betrokken, meer leerlingen met dit seksueel grensoverschrijdende gedrag te maken hadden gehad of daarvan wisten.

Inmiddels hebben wij begrepen dat er een tweede aangifte is gedaan. Bij ons is niet bekend of dat door een leerling van de Bachschool/Scholen in de Kunst of van buiten de organisatie is gedaan.

Waar kun je terecht voor hulp?

We hebben rondom deze gebeurtenis nauw contact met de GGD.
De GGD heeft een hiervoor een speciale flyer samengesteld, met adviezen voor ouders. Hier vind je ook een telefoonnummer.

Als je weet of vermoedt dat jouw kind ook te maken heeft gehad met seksueel grensoverschrijdend gedrag van deze medewerker, adviseren wij je contact op te nemen met de zedenpolitie (088 167 80 18). Je kunt de zedenpolitie bellen voor:

  • advies over wat je het beste kunt doen;
  • het doen van een melding van mogelijk misbruik;
  • het doen van aangifte tegen de betreffende medewerker.

Zowel bij Scholen in de Kunst als de GGD regio Utrecht kun je terecht met vragen over dit bericht. De GGD heeft een speciale flyer voor ouders over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Daarin vind je adviezen en een speciaal telefoonnummer.