Log in

Op zoek naar een cursus?

Gebruik dan de cursuszoeker.

Zoek je cursus

Mogelijkheden

Type Groepsles
Leeftijd 7-18

Locaties

Eemhuis
Zaterdag
Ochtend

Prijs

Vanaf
€ 340,00 (15 lessen)

De startdata en lestijden zie je als je je inschrijft. Daar kies je de cursus die het beste bij jou past.

School voor Talent Muziek

Bij de School voor Talent Muziek ga je een jaar lang met elkaar een bijzonder programma volgen, gevuld met leerzame School voor Talentdagen, samenspel in ensembles en professionele optredens. We willen met de School voor Talent Muziek een plaats creëren waar jij als talent de kans krijgt om je in een positieve omgeving optimaal te ontplooien. Dit doen we door een aantal extra activiteiten aan te bieden en contacten met conservatoria te onderhouden.

Programma

We bieden iedere muziekleerling 10 minuten extra lestijd van zijn/haar eigen docent. Daarnaast krijgt iedere deelnemer zo'n 20 extra lessen of concerten. Hoe het precieze programma eruit gaat zien is nog niet bekend.

Optredens

Naast de ‘gewone’ optredens in het Eemhuis, wordt de leerlingen extra gelegenheid geboden om buiten de deur te spelen, bijvoorbeeld in de Sint Aegtenkapel. Minstens één keer per jaar krijgt iedere leerling de gelegenheid om met een professionele pianist te repeteren en op te treden. De School voor Talent Muziek staat midden in het Amersfoortse culturele leven. We verzorgen concerten in de Bibliotheek Het Eemhuis, verzorgingshuis Het Seminarie en nemen deel aan het Havikconcert. Het jaar wordt afgesloten met een eindpresentatie, waarbij ook de andere disciplines van School voor Talent zich laten zien.

Hoe doe je mee?

De School voor Talent Muziek staat open voor leerlingen die aanleg en motivatie hebben. De instroom is laagdrempelig, d.w.z. jonge leerlingen krijgen de kans zich te bewijzen ook al is hun niveau nog niet heel hoog. Het advies van de docent is daarbij belangrijk.

Iedereen die zich aanmeldt, doet aan het eind van het seizoen (opnieuw) auditie om toegelaten te worden voor het volgende seizoen. Op de auditie wordt gevraagd twee contrasterende stukken te spelen, waarvan één uit het hoofd. Bij leerlingen die al in de School voor Talent zitten, wordt tijdens een auditie geluisterd of er voldoende vooruitgang is geboekt ten opzichte van de vorige auditie. Bij nieuwe leerlingen wordt gekeken of we denken dat er voldoende aanleg en ambitie is om met succes deel te nemen. Aanmelden kan rechtstreeks bij één van de organisatoren, of via de eigen docent.

Zodra de datum van de auditie bekend is, vind je die in de agenda op onze website.

Commitment is onmisbaar

Wij vragen van de leerlingen dat zij 100% aanwezig zijn. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan hier van afgeweken worden. Daarnaast kan het nodig zijn om extra repetities of lessen bij te wonen. Veel kinderen hebben naast hun muziek ook andere hobby’s en sporten, waardoor dit soms lastig is te combineren. Als je het programma van de School voor Talent Muziek wilt volgen, moet dit je hoogste prioriteit hebben.


Kosten

Bij toelating tot de School voor Talent Muziek wordt de volgende korting toegepast:
100% korting op het lesgeld van 350 (35 x 10) lesminuten

De kosten zijn dus:

Leerlingen van Scholen in de Kunst | € 340,-, inclusief 10 minuten extra les eigen docent

Leerlingen Bachschool Soest | € 100,- + kosten 10 minuten extra les eigen docent

Overige leerlingen | € 180,- + kosten 10 minuten extra les eigen docent


Informatie en opgave

Voor verdere informatie en opgave kun je contact opnemen met Irma Vos of Georgina Collington.

Onze docenten

Toon meer docenten