Log in

Mogelijkheden

Type Groepsles
Leeftijd 12-20
Docent

Locaties

Eemhuis
Zaterdag
Ochtend Middag

Prijs (groep)

Jongeren
€ 330,00 (23 lessen)

School voor Talent Dans

De School voor Talent Dans staat voor ontwikkeling in diverse danstechnieken, voor het ontdekken en verdiepen, voor toewijding en discipline en bovenal voor het vergroten van je vermogen om je talent en plezier met anderen te delen. Het is mogelijk om je via School voor Talent Dans voor te bereiden op de vooropleiding van een dansvakopleiding.

Programma

Op 20 les(zater)dagen van 10.00 - 13.15 uur worden lessen aangeboden met daarin een techniekles (modern, jazz, klassiek, urban) en een choreografieproject onder leiding van een gastchoreograaf. Indien gewenst kan daarnaast auditietraining plaatsvinden ter voorbereiding op toelating naar een dansvakopleiding. Bezoek aan open dagen van enkele vakopleidingen worden ingepland, evenals het gezamenlijk bezoeken aan één of meer bijzondere dansvoorstellingen.

Optredens

Er is bovendien een outreach-programma, waaraan de talentklassen deelnemen. Daarin wordt de stad als podium gebruikt voor concerten, voorstellingen, exposities en workshops. Hierbij wordt samenwerking gezocht met vakopleidingen en professionele groepen. Uitvoeringen vinden 'extern' plaats. Denk hierbij aan scholen, musea, theaters, buitenschoolse opvang en ouderencentra. Elk jaar vindt een gezamenlijke eindpresentatie plaats van alle disciplines van School voor Talent.

Hoe doe ik mee?

School voor Talent Dans is voor jongeren van 12 tot 21 jaar die minimaal twee danscursussen per week volgen. Jongeren van buiten Scholen in de Kunst kunnen zich ook aanmelden. Voor hen gelden dezelfde voorwaarden. In overleg met de eigen docent kun je bespreken of deelname aan School voor Talent Dans iets voor je zou kunnen zijn. Deelnemers aan de School voor Dans doen elk jaar (opnieuw) auditie.

Auditie

De audities vinden plaats na de zomervakantie. Houd de website in de gaten voor de datum.

Commitment is onmisbaar

Wij vragen van de leerlingen dat zij alle les(zater)dagen aanwezig zijn. Daarnaast kan het nodig zijn om extra repetities of lessen bij te wonen. Veel leerlingen hebben naast dans ook andere hobby’s en sporten. In het verleden blijkt dit soms lastig te combineren. Als je het programma van de School voor Talent Dans wilt volgen, moet dit je hoogste prioriteit hebben.

Kosten

De bijdrage voor de School voor Talent Dans is € 330,- per deelnemer. Dit is exclusief het bezoeken van dansvoorstellingen of een open dag van een vakopleiding en de eventuele reiskosten hier naartoe.

Bij toelating tot de School voor Talent Dans heb je recht op:

tot 100% korting op één cursus naast het programma van de School voor Talent en bedraagt maximaal € 330,-.

Informatie en opgave

Voor verdere informatie en opgave kun je contact opnemen met Sara Lisa Verbrugge.

Data

Binnenkort vind je hier het programma.

Onze docenten

Toon meer docenten