Log in

Op zoek naar een cursus?

Gebruik dan de cursuszoeker.

Zoek je cursus

Klachten lossen we graag goed en snel op. Heb je een klacht, stuur dan een e-mail naar  Froukjen van der Wal, teamleider Frontoffice. Zij zorgt ervoor dat je klacht bij de juiste persoon of afdeling terechtkomt en wordt afgehandeld.

Algemene klacht

Algemene klachten kun je sturen naar: froukjenvanderwal@scholenindekunst.nl, of telefonisch bespreken via 033 467 34 72. Download onze algemene klachtenprocedure.

Ongewenst gedrag

Scholen in de Kunst heeft een aparte procedure voor klachten rondom ongewenst gedrag. We hebben hiervoor twee vertrouwenspersonen beschikbaar:

Interne vertrouwenspersoon; Suzanne Vrolijk, te bereiken via vertrouwenspersoon@scholenindekunst.nl of tel. 033-4673473. Zij is meestal werkzaam achter de informatiebalie, dus je kunt haar daar ook aanspreken.

Externe vertrouwenspersoon; Sonja Jansen. Je kunt haar bereiken via info@sonjajansen.nl of telefonisch via 06-50120006. Meer informatie over Sonja is te vinden op haar website. Sonja heeft een introductievideo voor ons gemaakt. Bekijk die via deze link; het wachtwoord is sidk.

Klokkenluidersregeling

Scholen in de Kunst heeft ook een klokkenluidersregeling. Deze regeling treedt in werking wanneer er een vermoeden is van een misstand. Download hier onze klokkenluidersregeling.

Vind jouw cursus of les!

Zoek je cursus