Wilskracht foto breed

Inspireert en verbindt

Maak kennis met Platform Amateurkunst

Platform Amateurkunst Amersfoort, onderdeel van Scholen in de Kunst, is de schakel tussen de amateurkunstverenigingen en de stad. Amersfoort is trots op alle verenigingen: koren, muziekkorpsen, orkesten, toneel-, dans-, foto- en filmverenigingen.

De amateurkunstverenigingen dragen wezenlijk bij aan de leefbaarheid en vitaliteit van de stad. Amateurkunst kweekt saamhorigheid en wederzijdse waardering, van jong tot oud.

Platform Amateurkunst voert namens de gemeente Amersfoort drie specifieke subsidies voor de amateurkunstsector uit. 

Wil je weten wat Platform Amateurkunst nog meer doet voor de stad, lees dan het visiedocument Amateurkunst, Het kloppend hart van de stad.