Wilskracht foto breed

Inspireert en verbindt

 

Verenigingsleven in tijden van Corona.

We missen de bruisende energie van de amateurkunst in Amersfoort. Op onze facebookpagina (amateurkunst-verenigingen Amersfoort) delen we online initiatieven om in deze periode samen te zingen, te musiceren en van kunst en cultuur te genieten. 
Zie: https://www.facebook.com/amateurkunstverenigingenAmersfoort/

 

Wat mag weer wel en wat nog niet? 

Voor koren verwijzen we graag naar Koornetwerk Nederland (bericht d.d. 1 juni 2020)

Lees branchespecifieke (aanvullende) richtlijnen in het protocol sector cultuureducatie en - participatie.

Op de website van de gemeente wordt een overzicht bijgehouden van de steunmaatregelen die relevant (kunnen) zijn voor de cultuursector. Zowel de landelijke als de gemeentelijke maatregelen.

In de agenda vermelden we nu online activiteiten!

Je kunt altijd bij ons terecht met vragen of knelpunten. Dat kan door het formulier hieronder in te vullen. We helpen je graag!

Samen gaan we door deze moeilijke tijd komen!