Wilskracht foto breed

Inspireert en verbindt

 

Verenigingsleven in tijden van Corona.

We missen de bruisende energie van de amateurkunst in Amersfoort. Op onze facebookpagina (amateurkunst-verenigingen Amersfoort) delen we online initiatieven om in deze periode samen te zingen, te musiceren en van kunst en cultuur te genieten. 
Zie: https://www.facebook.com/amateurkunstverenigingenAmersfoort/

Laatste nieuws van 13 mei 2020:

KNMO en Koornetwerk Nederland adviseren om voorlopig nog niet samen te musiceren. 

Lees hier de uitgebreide tekst.

Beide organisaties volgen de ontwikkelingen op de voet en zullen e.e.a. op hun websites steeds actualiseren.
In de tussentijd kan elk koor of blaasorkest zich wel voorbereiden op toekomstige openstelling. Daarvoor zijn deze richtlijnen samengesteld. Elke richtlijn is onafhankelijk van elkaar te gebruiken. Een van de onderwerpen die nader onderzoek vereist is de afstand bij zang en blaasinstrumenten. In de branchespecifieke aanvullende richtlijnen op het Protocol verantwoord naar een les/cursus/training (sector cultuureducatie) wordt door de werkgroep vooralsnog uitgegaan van de navolgende indicatie: 3 – 4 meter, oftewel 12 – 16 m2. Benadrukt wordt dat dit door geen enkel wetenschappelijk onderzoek onvoorwaardelijk wordt onderschreven en derhalve ook niet bindend is, maar slechts een indicatie.

 

Op de website van de gemeente wordt een overzicht bijgehouden van de steunmaatregelen die relevant (kunnen) zijn voor de cultuursector. Zowel de landelijke als de gemeentelijke maatregelen.

In de agenda vermelden we nu online activiteiten!

Je kunt altijd bij ons terecht met vragen of knelpunten. Dat kan door het formulier hieronder in te vullen. We helpen je graag!

Samen gaan we door deze moeilijke tijd komen!