Log in

Het kan zijn dat je tijdens het seizoen een aantal lessen mist, bijvoorbeeld tijdens een lockdown of als je langere tijd ziek bent. In een aantal gevallen heb je dan recht op terugbetaling van een deel van het lesgeld. De voorwaarden voor terugbetaling in seizoen 2021 - 2022 vind je in onze  Algemene voorwaarden 2021-2022.

Heb je recht op terugbetaling? Lees hieronder welke situatie op jou van toepassing is en vul het bijbehorende formulier in. We verwerken je aanvraag zo snel mogelijk en informeren je per mail over de terugbetaling.

LET OP: vraag pas terugbetaling aan als je weer begonnen bent met de lessen. Je moet namelijk de datum van de eerste en de laatste gemiste les opgeven.

In alle gevallen worden administratiekosten in mindering gebracht. De administratiekosten bedragen 10% van het bedrag van de factuur, die je bij de start van de lessen hebt ontvangen. Terugbetalingsaanvragen moeten voor het eind van het cursusjaar (uiterlijk 1 augustus) bij Scholen in de Kunst binnen zijn.

NB Wil je helemaal stoppen met een cursus, gebruik dan niet onderstaand formulier, maar ga naar Mijn Scholen in de Kunst. Daar kun je eenvoudig aangeven dat je de cursus wilt beëindigen. Bij opzeggen geldt een maand opzegtermijn per eerste van de maand.

IN WELKE SITUATIES HEB JE RECHT OP TERUGBETALING?

Langdurige blessure of ziekte cursist

Het kan altijd gebeuren dat je door ziekte een langere periode geen lessen kunt volgen. Bij langdurige ziekte of een blessure heb je recht op terugbetaling vanaf de vijfde gemiste les.

Langdurige verhindering van de docent

Bij langdurige uitval van lessen door verhindering van de docent, worden de kosten van de niet gevolgde lessen, minus 10% van de leskosten binnen een seizoen, gerestitueerd.

Lessen verplaatst door lockdown

Je les is vanwege een lockdown verzet naar een tijdstip dat jij niet kon. Je hebt recht op terugbetaling vanaf de eerste verplaatste les. Terugbetaling vindt plaats aan het einde van het seizoen.

Niet gevolgde online lessen

Je les werd vanwege een lockdown online gegeven en dat wilde je niet. Bij groepslessen heb je recht op terugbetaling vanaf de vijfde online les, bij individuele muziekles vanaf de 9e online les. Terugbetaling vindt plaats aan het einde van het seizoen.

Niet gegeven lessen door lockdown

Als er tijdens een lockdown geen vervangend aanbod is geweest, dan proberen we de lessen in te halen. Lukt dat niet dan worden de gemiste lessen aan het eind van het seizoen verrekend. Je hoeft dan zelf niets te doen en je krijgt van ons bericht aan het einde van het cursusjaar.

Vind jouw cursus of les!

Zoek je cursus