Log in

Op zoek naar een cursus?

Gebruik dan de cursuszoeker.

Zoek je cursus

September is subsidiemaand!

September is subsidiemaand, met openstelling van de aanvraagformulieren voor het indienen van aanvragen bij de drie regelingen. Een overzicht van de subsidieregelingen Amateurkunst en de aanvraagtermijnen:

Subsidieregeling Amateurkunst Structurele Leidingkosten Amersfoort: aanvragen van 15 september t/m 15 oktober 2023. 

Subsidieregeling Amateurkunst Projecten Amersfoort: voor een activiteit met een beoogde startdatum in januari, februari, maart of april van het jaar 2024, moet de aanvraag t/m € 2.500,- worden ingediend in de periode van 1 september 2023 tot en met 31 oktober 2023; aanvragen van meer dan € 2.500, - (voor een activiteit in 2024) moeten in de periode van 1 september tot en met 31 oktober 2023 worden ingediend.

Subsidieregeling Amateurkunst Huursuppletie Amersfoort: aanvragen kunnen worden ingediend van 1 september 2023 tot en met 30 september 2023 voor een activiteit met een beoogde startdatum in de periode van januari 2024 tot en met juni 2024

Alle aanvragen moeten digitaal worden ingediend.

Bekijk de regelingen op de website van de gemeente Amersfoort: https://www.amersfoort.nl/amateurkunst. Hier vind je ook de links naar de digitale aanvraagformulieren.