Log in

Op zoek naar een cursus?

Gebruik dan de cursuszoeker.

Zoek je cursus

Goed nieuws!


Het is weer mogelijk om subsidie aan te vragen voor culturele en kunstprojecten van amateurs in Amersfoort. Aanvragen voor de Subsidieregeling Amateurkunst Projecten Amersfoort kan vanaf 1 april tot en met 31 mei 2023. Deze regeling ondersteunt tijdelijke projecten waarbij er bijzondere aandacht is voor projecten die samenwerking bevorderen met instellingen en partners binnen en buiten het amateurkunstveld in de stad. Er zijn vier subsidierondes in 2023.

Er zijn enkele eisen waaraan de aanvraag moet voldoen, zoals minstens één openbare voorstelling in de gemeente Amersfoort en een geplande startdatum tussen september en december 2023. De subsidie voor een amateurkunstenaar bedraagt maximaal 85 procent van de subsidiabele kosten, tot een maximum van 2500 euro. De subsidiabele kosten staan vermeld in de regeling. 

Er zijn drie rondes voor aanvragen tot 2500 euro in 2023:
- ronde één loopt van 1 april tot en met 31 mei;
- ronde twee loopt van 1 september tot en met 30 oktober;
- ronde drie loopt van 1 december 2023 tot en met 31 januari 2024.
Er is één ronde voor aanvragen van meer dan 2500 euro van 1 september tot en met 31 oktober.

Meer informatie is te vinden op de website van gemeente Amersfoort