Log in

Op zoek naar een cursus?

Gebruik dan de cursuszoeker.

Zoek je cursus

Scholen in de Kunst heeft op 16 januari jl. opnieuw een officieel kwaliteitscertificaat ontvangen van de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT). Hiermee voldoet de organisatie aan belangrijke kwaliteitsnormen die gelden voor bibliotheek- en cultuurorganisaties.

Scholen in de Kunst scoorde op veel onderwerpen positief. Een belangrijk onderdeel van de toetsing is het maatschappelijke effect en de toekomstbestendigheid. Met het certificaat heeft Scholen in de Kunst de bevestiging gekregen dat de organisatie, functies en diensten, op een juiste manier uitgevoerd worden en dat aan alle kwaliteitsnormen wordt voldaan. Het certificaat is vier jaar geldig.

Extra compliment voor kwaliteit

We zijn natuurlijk erg blij met de uitslag.

Niels Veenhuijzen, directeur: “Bij Scholen in de Kunst vinden we kwaliteit van aanbod en dienstverlening heel belangrijk. Mede gezien onze spilfunctie als culturele basisinstelling in het werkveld. Dat lukt alleen als je met elkaar bereid bent om regelmatig te evalueren en verbeteringen daadwerkelijk doorvoert. Ik ben er trots op dat dit door onafhankelijke toetsing als goed is beoordeeld en onze organisatie hiervoor zelfs een extra compliment kreeg!”

'Dynamische en sprankelende uitstraling'

Eén van de auditoren van CBCT die de toetsing bij ons uitvoerde, beschreef ons als volgt:

“Scholen in de Kunst is een robuuste organisatie die zich bewust van haar omgeving, weerbaar, wendbaar, leerzaam en innovatief toont. Ze heeft een dynamische en sprankelende uitstraling en weet zich een waardevolle aanbieder van kunst- en cultuureducatie en samenwerkingspartner.”

En daar zijn we enorm trots op!

De Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT) toetst als onafhankelijke organisatie de kwaliteit van bibliotheek- en cultuurorganisaties en van programma’s en diensten voor geletterdheid.

Logo van de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, cultuur en taal

Vind jouw cursus of les!

Zoek je cursus