Cursusaanbod
Online Kunstopdracht

we bruisen online verder t/m 1 juni

Scholen in de Kunst neemt de besluitvorming rondom Covid-19 serieus. We volgen de maatregelen die het kabinet neemt en zullen hier telkens eventuele nieuwe maatregelen bekendmaken. Berichten delen we ook op onze sociale media.

Op dit moment wachten we in spanning op de RIVM-richtlijnen met betrekking tot (individuele) muziekles en hopen we natuurlijk binnenkort weer van start te kunnen gaan. Zodra er meer bekend is, plaatsen we een update!

Ondertussen zijn we overgeschakeld naar online lessen. Als extraatje maken onze docenten een heleboel leuke uitdagende lesfilmpjes, die je gratis kunt bekijken op ons YouTubekanaal. Dé kans om eens kennis te maken met een andere kunstvorm.

bekijk de veelgestelde vragen over onze tijdelijke sluiting

Update 14 mei 2020, 15.00 uur
Inmiddels is door de Veiligheidsregio Utrecht aangegeven dat Scholen in de Kunst pas met ingang van 1 juni op zijn vroegst haar deuren mag openen. We hadden gehoopt eerder met het 1-op-1 muziekonderwijs te kunnen starten en hebben de protocollen al klaar liggen. Maar de afwegingen die moeten worden gemaakt zijn ingewikkeld en gaan over vele schijven. We gaan dus nog even door met de online lessen. De week vóór 1 juni zal definitief worden beslist over de openstelling.

Update 12 mei 2020, 17.00 uur
Naar aanleiding van de versoepelingen van de coronamaatregelen gaat Scholen in de Kunst binnenkort een deel van de lessen op locatie fasegewijs hervatten. Hiervoor wachten we nog op goedkeuring van de gemeente Amersfoort; een exacte datum kunnen we daarom nog niet communiceren. Op dit moment wordt er gewerkt aan protocollen om het lesgeven in een veilige omgeving te laten plaatsvinden.
Het zal in eerste instantie gaan om de individuele muzieklessen en voor leerlingen die met 2 of 3 leerlingen tegelijk les krijgen. Dit geldt nog niet voor alle instrumenten.
Voor de andere groepen blijven we nog zoveel mogelijk online lessen aanbieden.
Cursisten ontvangen zo spoedig mogelijk uitgebreidere informatie per mail.

Update donderdag 23 april, 10.00 uur
Zoals waarschijnlijk iedereen weet, heeft het kabinet dinsdag 21 april jl. in een persconferentie de maatregelen tegen coronaverspreiding verlengd. Dat betekent voor Scholen in de Kunst dat we onze gebouwen nog niet kunnen openen. Onze locaties vallen onder de (semi)publieke ruimten die nog niet mogen worden gebruikt. Bekijk hier het overzicht van de rijksoverheid met alle maatregelen. Alle vestigingen van Scholen in de Kunst blijven in ieder geval tot 20 mei gesloten.
Naar aanleiding van de verlengde maatregelen is door de directie van Scholen in de Kunst een aantal beslissingen genomen:
• Tot 1 september worden er geen open huizen, presentaties, voorstellingen of concerten etc. gegeven. Een aantal evenementen was al eerder uitgesteld naar het volgende seizoen en een deel is afgezegd. Cursisten en de bezoekers zijn/worden hierover geïnformeerd. Verkochte kaartjes voor vervallen activiteiten worden vergoed.
• De lessen voor volwassenen zullen naar verwachting niet voor de zomervakantie fysiek kunnen worden gegeven. Ook wanneer we na 20 mei weer open mogen, zullen we dat beheerst en gefaseerd moeten doen en ook wij zullen dan beginnen met jonge leerlingen. Op het moment dat wij weer open mogen voor volwassen cursisten, willen we voor onze trouwe cursisten studio’s en ateliers beschikbaar stellen waarvan zij dan een aantal dagdelen gratis gebruik mogen maken. Dat zou ook aan de start van komend seizoen nog kunnen. Cursisten worden hierover nader geïnformeerd.
• Tijdens de reeds geplande vrije dagen en vakanties vinden geen online lessen plaats.

Update dinsdag 1 april, 14.00 uur
In lijn met de maatregelen van het kabinet verlengen wij onze sluiting t/m 28 april. Aansluitend vindt de meivakantie plaats en dat betekent dat we op z’n vroegst pas na 10 mei weer van start gaan met de activiteiten in onze vestigingen. Uiteraard hangt dit af van de volgende berichtgeving van het kabinet op 21 april a.s. Wij houden iedereen op de hoogte via de website.
Net als jij kijken wij reikhalzend uit naar het moment waarop we weer open mogen gaan. Om kunst te maken en te beleven als nooit tevoren!

Update vrijdag 20 maart, 14.30 uur
Alle cursisten van Scholen in de Kunst ontvangen bericht over de vervallen cursussen. Bovendien geeft Scholen in de Kunst antwoord op veelgestelde vragen.

Update dinsdag 17 maart, 14.00 uur
Ook onze vestigingen in Leusden en Soest zijn vanaf nu gesloten, in ieder geval t/m 6 april.

Update maandag 16 maart, 12.00 uur
In lijn met de maatregelen van het kabinet verlengen wij onze sluiting t/m 6 april. In de loop van deze week ontvang je als cursist een nieuwsbrief met nadere informatie.

Update vrijdag 13 maart, 14.30 uur
De directie van het Eemhuis heeft, in verband met het Coronavirus, besloten het Eemhuis vanaf 13 maart 17.00 uur voor het publiek te sluiten. Dit geldt in ieder geval t/m 31 maart.

Update vrijdag 13 maart, 11.30 uur
Alle cursussen, lessen en activiteiten van Scholen in de Kunst worden vanaf 12.00 uur vandaag stopgezet t/m 31 maart 2020. Dit geldt voor alle locaties in Amersfoort, Hoogland, Soest en Leusden. Voor individuele muzieklessen in Soest en Leusden geldt: neem contact op met je docent. 

Wij zijn ons ervan bewust dat het een drastische maatregel is. Echter, wij onderschrijven het advies van de regering over mogelijke gezondheidsrisico's met betrekking tot verspreiding van het Coronavirus en nemen daarin onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. 

Heb je vragen? Stel deze dan bij voorkeur per mail: cursistenadministratie@scholenindekunst.nl
We doen ons best deze zo snel mogelijk te beantwoorden.

Houd onze website in de gaten voor updates over de situatie. 

 

Het protocol dat we hebben afgesproken is dat we de richtlijnen en adviezen van het RIVM naleven. We blijven de berichtgeving van GGD en het RIVM volgen en als de situatie hierom vraagt zullen we het protocol aanpassen. 
Houd de website van Scholen in de Kunst in de gaten voor actuele informatie en wijzigingen. 

Meer informatie over het virus vind je op de volgende websites:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19