Log in

Op zoek naar een cursus?

Gebruik dan de cursuszoeker.

Zoek je cursus

Vrijdag 16 september heeft directeur Niels Veenhuijzen, directeur van Scholen in de Kunst, een donatie van € 5.000 in ontvangst mogen nemen uit handen van Véronique Kakebeeke-Gualthérie van Weezel, directeur van de Gravin van Bylandt Stichting.

 
foto: Henry Krul

De Gravin van Bylandt Stichting heeft toegezegd het Hanneke Delis Fonds het komend jaar financieel te ondersteunen met de intentie dit meerdere jaren te doen. Mede dankzij hun bijdrage en andere particuliere donaties kunnen mensen met een kleine beurs een cursus volgen bij Scholen in de Kunst. Het Hanneke Delis Fonds streeft ernaar de komende jaren nog meer donateurs aan zich te binden. Met een donatie aan het Hanneke Delis Fonds helpen organisaties en particulieren Scholen in de Kunst haar doel te bereiken: kunst en cultuur voor iedereen toegankelijk maken! 

Steun 
De Gravin van Bylandt Stichting is een vermogensfonds dat financiële steun biedt aan stichtingen en verenigingen die projecten tot stand willen brengen in het algemeen belang van mens en/of dier in Nederland. De stichting hecht veel waarde aan het behouden en stimuleren van kunst en cultuur in Nederland. Zij zet zich breed in voor onder andere musea en podiumkunsten. Daarnaast heeft zij een focus op sociaal welzijn. Vandaar dat de combinatie van het financieel ondersteunen van jongeren bij het lesgeld voor kunsteducatie een reden was om een schenking te doen aan het Hanneke Delis Fonds.

Oprichting
De Gravin van Bylandt Stichting is opgericht door Marie Alexandrine Otheline Caroline gravin van Bylandt. Zij was tijdens haar leven (1874-1968) al bevlogen op cultureel gebied en zeer sociaal bewogen. Vandaar haar keuze om op 17 maart 1964 een stichting ten behoeve van haar nalatenschap op te richten. Jaarlijks keert de stichting een deel van haar vermogen uit aan projecten en initiatieven die binnen de doelstelling en het beleid passen. Lees meer over deze stichting >

 
Gravin van Bylandt