Log in

Op zoek naar een cursus?

Gebruik dan de cursuszoeker.

Zoek je cursus

Vanaf 1 maart 2023 is het voor Amersfoortse amateurkunstverenigingen weer mogelijk huursuppletie aan te vragen. Dit jaar is er een grote verandering in de regeling: het aantal locaties waarvoor huursuppletie kan aangevraagd worden, is uitgebreid van één naar zes speelplekken.

Zoals vele verenigingen inmiddels weten, kan Gemeente Amersfoort een bijdrage leveren aan de kosten voor het huren van een zaal voor een uitvoering, concert of voorstelling. Dit gaat via de Subsidieregeling Amateurkunst huursuppletie Amersfoort. Huurkosten zijn vaak hoog voor verenigingen.

Voor wie?
Subsidie kan uitsluitend worden aangevraagd door een rechtspersoon zonder winstoogmerk, waarvan in de statuten de beoefening van amateurkunst als doel is opgenomen.

Waarvoor?
Een bijdrage uit deze regeling krijgen verenigingen als die moet betalen voor het huren van zaalruimte in Amersfoort. Dit geldt alleen voor voorstellingen van amateurkunstenaar waarbij publiek aanwezig is.

Welke periode?
Het gaat om zaalhuur van voorstellingen die plaatsvinden in de periode van juli tot en met december 2023.

Welke (huur)locatie?
Deze zes locaties komen in aanmerking voor huursuppletie:

  • Flint
  • Veerensmederij
  • ICOONtheater
  • Theater De Lieve Vrouw
  • KOSMIK
  • FLUOR

Wat wordt gesubsidieerd?

  • Uitsluitend de kosten voor de huur van de zaal, exclusief btw, komen voor subsidie in aanmerking.
  • De subsidie bedraagt ten hoogste 50% van de kosten voor zaalhuur, met een maximum van € 2.000,-.

Wanneer en hoe aanvragen?
De aanvraag indienen, kan in de periode van 1 tot en met 31 maart 2023 via het aanvraagformulier op www.amersfoort.nl/huursuppletie.

Amateurkunst033 behandelt de aanvragen. Leden van de Adviescommissie Amateurkunst beoordelen daarna de aanvragen. Het reglement van de Adviescommissie vindt u op overheid.nl.