Tekenen en schilderen jongeren_banner pijlerpagina

Huurinstrumenten

Stichting Instrumentenfonds verhuurt aan beginnende muziekleerlingen de volgende instrumenten: viool, altviool, contrabas, dwarsfluit, klarinet, altsaxofoon, hobo, fagot, accordeon, hoorn, trompet en trombone. De instrumenten worden alleen voor het eerste lesjaar verhuurd. Strijkinstrumenten kunnen worden gehuurd totdat de leerling toe is aan een volwassen instrument.

VOORWAARDEN

 • Verhuur van instrumenten vindt slechts plaats het eerste instrumentale cursusjaar. 
 • Voor strijkinstrumenten geldt een afwijkende regeling. Een beperkt aantal leerlingen kan via de stichting een strijkinstrument huren. De overige strijkinstrumenten worden betrokken via de vakhandel. De stichting bemiddelt hierin. Voor deze groep huurders geldende afwijkende huurtarieven.
 • De huurvergoeding wordt bepaald overeenkomstig de bij deze voorwaarden behorende tarieven. Hiervoor ontvangt u van ons een factuur.
 • De huurovereenkomst geldt uiterlijk tot de zomervakantie. Het instrument dient in de laatste lesweek van het betreffende cursusjaar te worden ingeleverd. Voor strijkinstrumenten geldt dat als er in het daarop volgende cursusjaar hetzelfde instrument voor de leerling beschikbaar is, het instrument niet voor de zomervakantie ingeleverd hoeft te worden.
 • De normale kosten van onderhoud en verzekering van de instrumenten zijn verrekend in de huurvergoeding. Het is de huurder niet toegestaan, zonder uitdrukkelijke toestemming van het bestuur van de stichting, reparatie- of onderhoudsverplichtingen aan te gaan met derden. Kosten voor rieten, snaren en dergelijke komen volledig voor rekening van de huurder.
 • Bij schade veroorzaakt door het onnodig blootstellen van het instrument aan risico’s (bijvoorbeeld ongedierte, chemicaliën, ondeskundig reinigen of bewerken), als mede verlies of schade door onachtzaamheid of nalatigheid, komen de kosten van herstel of vervanging geheel voor rekening van de huurder.
 • Bij schade die wordt gedekt door de instrumentenverzekering geldt een eigen risico van
  € 50,- per geval. Dit eigen risico is voor rekening van de huurder. 
 • De huurovereenkomst kan alleen worden aangegaan door meerderjarigen. Tegelijk met de aanvraag voor een huurinstrument verklaart de huurder akkoord te gaan met de vastgestelde huurvergoeding en de overige aan de huur verbonden voorwaarden.
 • Leerlingen die een bijdrage ontvangen uit het studiefonds, krijgen een vermindering van de huurvergoeding op basis van het uitgekeerde percentage van het studiefonds.
 • De huurder is verplicht bij het afhalen van het instrument een huurovereenkomst te tekenen.

HUURTARIEVEN per cursusjaar (10 maanden)

  • accordeon € 105
  • altviool € 160
  • contrabas € 300
  • dwarsfluit € 105
  • fagot € 200
  • hobo € 150
  • hoorn € 150
  • klarinet € 105
  • saxofoon (alt) € 150
  • trombone € 105
  • trompet € 105
  • viool 1/8, 1/4, 1/2 € 140
  • viool 3/4, 1/1 € 160