Log in

Op zoek naar een cursus?

Gebruik dan de cursuszoeker.

Zoek je cursus

Bij langdurige verhindering van de docent zoekt Scholen in de Kunst een vervangende docent. Lukt dat niet, dan worden de lessen op een ander moment ingehaald. Bij uitval van lessen door verhindering van de docent, worden de kosten van de niet gevolgde lessen, minus 10% van de leskosten binnen een seizoen, gerestitueerd.

Terugbetaling lesgeld bij uitval docent

Vind jouw cursus of les!

Zoek je cursus