Log in

Als er tijdens een lockdown geen vervangend aanbod is geweest, bijvoorbeeld een reeks opdrachten met nabespreking of online lessen, dan proberen we de lessen in te halen. Lukt dat niet dan worden de gemiste lessen aan het eind van het seizoen verrekend. Je hoeft dan zelf niets te doen en je krijgt van ons bericht aan het einde van het cursusjaar.

Vind jouw cursus of les!

Zoek je cursus