Log in

Op zoek naar een cursus?

Gebruik dan de cursuszoeker.

Zoek je cursus
SUBSIDIEREGELING AMATEURKUNST STRUCTURELE LEIDINGKOSTEN AMERSFOORT

Deze structurele subsidie is gebaseerd op de subsidiabele kosten bestaande uit een bijdrage in de kosten voor professionele leiding voor de beoefening van amateurkunst:

€ 5.950,- voor muziekkorpsen en muziektheaterverenigingen

€ 2.650,- voor de overige categorieën

Nieuw bij de uitvoering van deze regeling is dat de subsidie alleen wordt verleend als de aanvraag wordt ingediend d.m.v. het aanvraagformulier, dat te vinden zal zijn via de website van de gemeente Amersfoort.

In verband met de uitvoerbaarheid van de regeling en om te voorkomen dat de verdeling op de volgorde van binnenkomst van complete aanvragen ertoe leidt dat steeds eerder een aanvraag wordt gedaan, is de aanvraagperiode beperkt tot de periode van 15 september tot en met 15 oktober. Op subsidies die zijn aangevraagd, verleend of vastgesteld op grond van de subsidieregeling die vooraf ging aan deze subsidieregeling, de Subsidieregeling structurele subsidie voor amateurkunstverenigingen, zoals vastgesteld op 23 juni 2020, blijft deze voorafgaande subsidieregeling van toepassing. Dit houdt in dat de subsidieaanvraag voor het jaar 2024 in de periode van 15 september t/m 15 oktober 2023 moet worden ingediend.

De procedure voor aanvragen Structurele leidingkosten 2023 en afrekening Structurele leidingkosten 2022 loopt. De nieuwe werkwijze begint dan ook bij de aanvraagtermijn voor structurele leidingkosten voor het jaar 2024. Die aanvraagtermijn loopt van 15 september t/m 15 oktober 2023.