Log in
REGELING PROJECTSUBSIDIES AMATEURKUNST

Het doel van deze subsidieregeling is het aanjagen van culturele en kunstprojecten, van amateurs in Amersfoort, voor Amersfoorters en/of de ontwikkeling van Amersfoortse talenten. De projecten dragen bij aan het versterken, verbreden of vernieuwen van het culturele klimaat in Amersfoort én dragen bij aan een aantrekkelijke en verbonden stad. De projecten vergroten de samenwerking met instellingen/partners binnen en buiten het amateurkunst veld in de stad. De focus van deze regeling ligt op het realiseren van de onderstaande opgaven uit de Cultuurvisie:
- Diversiteit
- Jongeren
- Innovatie van cultuuraanbod
- Wijken en sociaal domein
- Talentontwikkeling

Let op: de aanvraag wordt mede op bovenstaande vijf punten beoordeeld! Licht de speerpunten waar jouw project aan voldoet daarom goed toe.

Subsidies kunnen digitaal worden aangevraagd via de website van de gemeente Amersfoort. Ga naar 'aanvragen'. Als je als persoon een subsidie-aanvraag indient, heb je een DigiD nodig. Als vereniging of stichting kun je kiezen voor 'zelf invullen' of  'e-herkenning'. 

Deadlines voor indienen:

Voor projecten die plaatsvinden in januari, februari, maart en april is de deadline 1 november van het voorafgaande jaar.
Voor projecten die plaatsvinden in mei, juni, juli en augustus is de deadline 1 februari van dat jaar.
Voor projecten die plaatsvinden in september, oktober, november en december is de deadline 1 juni van dat jaar.

De details van de regeling vind je hier