Log in
HUURSUPPLETIEREGELING

Amersfoortse amateurkunstverenigingen kunnen onder bepaalde voorwaarden gebruik maken van een financiële regeling die het huren van een zaal van Flint betaalbaar houdt.

Om een subsidie uit deze Huursuppletieregeling te verkrijgen, kun je bij Amateurkunst033 een aanvraag indienen waarin je aangeeft welke activiteit je vereniging organiseert, in welke ruimte van Flint deze plaatsvindt en welk huurbedrag daarmee gemoeid is. Tevens moet je de offerte van Flint bijvoegen.

Per project kan er maximaal 50% van de kale zaalhuur (exclusief BTW) vergoed worden vanuit deze regeling met een maximum van €2.000,- per aanvraag.