Log in

Op zoek naar een cursus?

Gebruik dan de cursuszoeker.

Zoek je cursus

NIEUWE WET BESTUUR TOEZICHT RECHTSPERSONEN WBTR

De Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen (WBTR) raakt ook amateurverenigingen en –stichtingen.

Met ingang van 1 juli 2021 trad de Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking. Enkele bepalingen uit de nieuwe wet zijn ook relevant voor muziekverenigingen en koren, met name als daarin grote geldsommen omgaan. Dan moet de bestuurlijke structuur helder zijn. In samenwerking met Koornetwerk Nederland zal de KNMO de verenigingen informeren over deze wet en wat men eventueel moet doen om aan de eisen van de nieuwe wet te voldoen. We verwijzen je graag naar de Kennisbank van KNMO.

Meer weten over deze wet en wat het inhoudt voor jouw vereniging?

- Op de website https://wbtr.nl/wat-is-wbtr/ vind je veel informatie en ook daar is het nog mogelijk om deel te nemen aan een gratis online bijeenkomst. Zie https://wbtr.nl/actueel/webinars-bijeenkomsten/ voor het overzicht.

 

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING AVG

Burgers krijgen meer rechten en organisaties krijgen meer verantwoordelijkheden. Alle organisaties die met persoonsgegevens werken moeten voldoen aan de AVG. Dat geldt zowel voor het bewaren in digitale bestanden als in mappen op een plank. Ook deze laatste moeten voortaan veilig worden opgeborgen zonder dat vreemden daar bij kunnen.

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht voor alle organisaties die gegevens van personen bewaren. Deze (EU)-verordening stelt regels voor bescherming van alle soorten persoonsgegevens, in digitale bestanden of in mappen op een plank. Neem je niet de vereiste privacy-zorgvuldigheid voor persoonsgegevens in acht, dan kun je daar als organisatie aansprakelijk voor gesteld worden en een boete krijgen.

Deze privacy-bescherming richt zich primair op organisaties die veel met persoonsgegevens werken, zoals Facebook en andere sociale media, webwinkels, gezondheidsorganisaties, servicediensten. Zij zijn verplicht een functionaris gegevensbescherming aan te stellen. Dergelijke zware eisen worden aan amateurkunstverenigingen niet gesteld. Maar ook voor hen geldt dat je vertrouwelijk met persoonsgegevens om dient te gaan! Dat moest al onder de (oude) Wet bescherming persoonsgegevens, maar krijgt nu extra aandacht onder de AVG.

Raadpleeg de info-pagina over AVG op de website van Koornetwerk Nederland. 

 

AUTEURSRECHT

Het auteursrecht is ingesteld om ervoor te zorgen dat makers van creatieve producten, zoals componisten, schrijvers en beeldend kunstenaars, inkomsten kunnen vergaren met hun werk.
Meer informatie via de website van BALK, de landelijke Bond voor Amateurmuziektheater en Lichte Koormuziek.

De auteurswet beschermt niet alleen de rechten van de makers (de componisten en tekstdichters) maar ook van de makers van bladmuziek, de muziekuitgevers. Het gebruiken van gekopieerde bladmuziek, of het gebruiken van tablets tijdens optredens is in de regel niet toegestaan. Lees hier meer over bijvoorbeeld de regeling additioneel kopiëren bladmuziek.