Log in

Op zoek naar een cursus?

Gebruik dan de cursuszoeker.

Zoek je cursus

Wij hebben nauwe contacten met het LKCA. Tijdens bijeenkomsten en trainingen met collega's die zich bezighouden met cultuurparticipatie in de vrije tijd laten wij ons informeren en inspireren.

Het Prins Bernhard Cultuurfonds brengt mensen, werelden en ideeën samen om cultuur en natuur te laten leven.
Alles kost geld en cultuur natuurlijk ook. Voor bijzondere concerten of theatervoorstellingen en voor het maandelijks betalen van de repetitieruimte. Culturele stichtingen en verenigingen krijgen dat geld steeds vaker niet zomaar, maar moeten op allerlei creatieve manieren aan de slag met fondsenwerving. Collecteren is dé manier om vrij besteedbaar geld op te halen.
Zoek je nog extra financiële ondersteuning voor jouw concert, voorstelling of expositie? Op de website van het Prins Bernhard cultuurfonds vind je een lijst met fondsen waarvoor je wellicht een aanvraag kun indienen.

De promotiecampagne voor amateurkunst, iktoon, is ondergebracht bij Cultuurconnectie, de brancheorganisatie voor cultuureducatie, amateurkunst en volksuniversiteitswerk. Hier kun je lokaal en landelijk aandacht vragen voor jouw project!