Log in

Op zoek naar een cursus?

Gebruik dan de cursuszoeker.

Zoek je cursus

Visiedocument

Het visiedocument 'Amateurkunst, kloppend hart van de stad' is op donderdag 9 mei 2019 aangeboden aan wethouder Fatma Koser Kaya. Deze notitie, geschreven door vertegenwoordigers uit de amateurkunstdisciplines en Platform Amateurkunst van Scholen in de Kunst (nu Amateurkunst033), geeft een beeld van de in Amersfoort gevestigde amateurkunstorganisaties en -verenigingen en beschrijft op welke wijze hun activiteiten zich verhouden tot de cultuurvisie 2030 van de gemeente.

De vorige notitie 'Amateurkunst het zout van de stad’, werd uitgebracht in 2013, in een periode waarin de amateurkunstverenigingen aantoonden dat ze ook in een tijd van recessie slagvaardig omgaan met ambities voor de toekomst.

In oktober 2017 werd de gemeentelijke 'Cultuurvisie Amersfoort 2030’ gepubliceerd. Hierin wordt verwoord dat een bruisend cultureel klimaat niet kan bestaan zonder een brede basis van amateurkunst. Een brede en vitale basis voor amateurkunst is daarom onmisbaar in de stad. Naar aanleiding van de Cultuurvisie zijn verschillende werkgroepen aan de slag gegaan met het uitwerken van belangrijke thema’s.

Dit was ook de aanleiding voor Amersfoortse amateurkunstverenigingen en Scholen in de Kunst om de handen ineen te slaan en een geactualiseerde visie voor de amateurkunst in de stad voor de komende jaren te schrijven.

Cultuur in Amersfoort bloeit en daarmee ook de amateurkunstverenigingen. De beleidswerkgroep amateurkunst heeft een visiedocument geschreven onder andere op basis van speerpunten van de Cultuurvisie 2030. Daarnaast zijn onderwerpen uitgewerkt naar aanleiding van gesprekken met de verenigingen tijdens de regelmatige netwerkoverleggen, er zijn verschillende notities gelezen van de gemeente Amersfoort, de stedelijke regio en de provincie Utrecht, zoals de visiedocumenten van ARCT-Talent in de Regio, Cultuureducatie onderwijs, Regiowerking, Visie Stadshart 2017, het nieuwe CultuurPact Utrecht-Amersfoort, het cultuurprofiel van de stedelijke regio Utrecht ‘Eeuwig Jong’ en de landelijke visies op amateurkunst via koepelorganisaties en het LKCA.

De conclusie is dat amateurkunst de inspirerende en verbindende factor in het ruime culturele (stedelijke en regionale) aanbod van Amersfoort is. Amateurkunst als kloppend hart van de stad! Wil je meer weten, lees dan het hele visiedocument.