Log in

Op zoek naar een cursus?

Gebruik dan de cursuszoeker.

Zoek je cursus

Herstelplan Amateurkunst Provincie Utrecht

Dankzij de Provincie Utrecht is ZIMIHC een Herstelprogramma gestart voor iedereen die in (in)formeel groepsverband amateurkunst bedrijft in onze provincie. Leden, deelnemers, bestuurders en professionals uit alle kunstdisciplines zijn – na aanmelding – gratis welkom bij een serie (inter)actieve workshops rond actuele thema’s. Het programma loopt van oktober 2022 t/m juni 2023.

De corona pandemie heeft een grote impact gehad op de amateurkunsten in de provincie Utrecht, vooral waar deze in groepsverband worden beoefend. Dit heeft geleid tot sociale schade bij beoefenaars doordat fysiek samenkomen niet of nauwelijks mogelijk was, tot financiële schade in de vorm van inkomstenderving bij verenigingen en professionals, en tot artistieke schade doordat lessen, workshops, repetities, concerten en tentoonstellingen niet doorgingen en vaardigheden niet of beperkt werden bijgehouden.

De maatregelen tijdens de pandemie leidden ook tot gemis van publiek en gebrek aan aanwas van nieuwe leden waardoor de zichtbaarheid van amateurkunsten en hun maatschappelijke functie afnam. Deze schade door corona vraagt om herstel zodat de sector vitaal blijft. Daarnaast zijn er thema’s die al langer spelen en door corona zijn versterkt, die vragen om een toekomstgerichte aanpak.

Voor wie is het?
Het herstelprogramma is voor iedereen die in formeel en informeel groepsverband amateurkunst bedrijft in onze regio. Leden, deelnemers, bestuurders en professionals uit alle kunstdisciplines zijn na aanmelding gratis welkom bij de (inter)actieve workshops rond actuele thema’s.