Log in

Op zoek naar een cursus?

Gebruik dan de cursuszoeker.

Zoek je cursus

Als vereniging krijg je te maken met diverse regels en wetten. We hebben de drie belangrijkste wetten voor je op een rijtje gezet. Met doorlink naar websites waar je meer informatie vindt. Specifieke vragen? Raadpleeg dan een adviseur voor vragen over de juridische situatie van jouw vereniging.

WET BESTUUR TOEZICHT RECHTSPERSONEN

WBTR

Met ingang van 1 juli 2021 trad de Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking. Enkele bepalingen uit de nieuwe wet zijn ook relevant voor muziekverenigingen en koren, met name als daarin grote geldsommen omgaan.
 
Lees meer op de website van KNMO en de website van WBTR 

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING

AVG

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht voor alle organisaties die gegevens van personen bewaren. Dat geldt ook voor amateurkunstverenigingen. Zowel voor het bewaren in digitale bestanden als in mappen op een plank. 

Raadpleeg de info-pagina over AVG op de website van Koornetwerk Nederland. 

AUTEURSRECHT: Art. 1 van de Auteurswet

copyright

Het auteursrecht is ingesteld om ervoor te zorgen dat makers van creatieve producten, zoals componisten, schrijvers en beeldend kunstenaars, inkomsten kunnen vergaren met hun werk.

Meer weten? Kijk op de website van BALK, de landelijke Bond voor Amateurmuziektheater en Lichte Koormuziek.