Log in

Nieuwe naam, zelfde kwaliteit

Sinds 2022 gebruiken we de naam Amateurkunst033 in plaats van Platform Amateurkunst. 

Met deze nieuwe naam hopen we niet alleen amateurkunstverenigingen te ondersteunen, maar ook alle inwoners van de regio enthousiast te maken voor ons rijke aanbod van koren, korpsen, orkesten, muziek-, dans-, toneel- en fotografieverenigingen. 

Het nieuwe logo is ontworpen door bureau L5 uit Rotterdam en maakt deel uit van de nieuwe merkarchitectuur van Scholen in de Kunst. 

Ons nieuwe logo: