Wilskracht foto breed

Cultuur in Amersfoort

In oktober 2017 is de Cultuurvisie 2030 door de gemeenteraad vastgesteld. Daarin wordt uitgegaan van zes opgaven: cultuuraanbod, makers & talent, cultuureducatie, jongeren, wijken en sociaal domein en diversiteit.

In het Cultuurplan Amersfoort 2019 - 2022 'Duurzaam, Dynamisch en Doen' staan de hoofdlijnen en prioriteiten van het cultuurbeleid voor de komende jaren beschreven. 

Uitvoeringsagenda Cultuur 2020-2022

Regelmatig komt het culturele veld van Amersfoort (partners uit de stad) bij elkaar om samen ideeën op te halen voor de Uitvoeringsagenda Cultuur.  De uitwerking van de opgehaalde ideeën voor de Uitvoeringsagenda, voor zover de gemeente een rol heeft, kunt u hier downloaden en lezen.