Wilskracht foto breed

Cultuur in Amersfoort

In oktober 2017 is de Cultuurvisie 2030 door de gemeenteraad vastgesteld. Daarin wordt uitgegaan van zes opgaven: cultuuraanbod, makers & talent, cultuureducatie, jongeren, wijken en sociaal domein en diversiteit.

Bekijk hier de actuele stand van zaken: wat is sinds de vaststelling van de Cultuurvisie gedaan, wat gaan we doen en met wie?

In het Cultuurplan Amersfoort 2019 - 2022 'Duurzaam, Dynamisch en Doen' staan de hoofdlijnen en prioriteiten van het cultuurbeleid voor de komende jaren beschreven. In de raadsvergadering van 1 oktober 2019 is het cultuurplan unaniem aangenomen. 

 

Uitvoeringsagenda Cultuur 2020-2022

Donderdag 10 oktober 2019 kwam het culturele veld van Amersfoort (partners uit de stad) bij elkaar om samen ideeën op te halen voor de Uitvoeringsagenda Cultuur. Dit gebeurde aan de hand van vier thema’s: Podia & Podiumkunsten/Evenementen, Musea & Beeldende kunst, Cultuureducatie en Makers & Talentontwikkeling. De uitwerking van de opgehaalde ideeën voor de Uitvoeringsagenda, voor zover de gemeente een rol heeft, kunt u hier downloaden en lezen.