Wilskracht foto breed

Cultuur in Amersfoort

In oktober 2017 is de Cultuurvisie 2030 door de gemeenteraad vastgesteld. Daarin wordt uitgegaan van zes opgaven: cultuuraanbod, makers & talent, cultuureducatie, jongeren, wijken en sociaal domein en diversiteit.

Bekijk hier de actuele stand van zaken: wat is sinds de vaststelling van de Cultuurvisie gedaan, wat gaan we doen en met wie?

In het Cultuurplan Amersfoort 2019 - 2022 'Duurzaam, Dynamisch en Doen' staan de hoofdlijnen en prioriteiten van het cultuurbeleid voor de komende jaren beschreven. In de raadsvergadering van 1 oktober 2019 is het cultuurplan unaniem aangenomen.