Wilskracht foto breed

Cultuur in Amersfoort

In oktober 2017 is de Cultuurvisie Amersfoort 2030 door de gemeenteraad vastgesteld. Tijdens twee grote bijeenkomsten in maart en augustus van vorig jaar hebben veel mensen uit het culturele veld en andere disciplines meegedacht over de Cultuurvisie. Uiteraard was óók Platform Amateurkunst van de partij.

Bekijk hier de actuele stand van zaken: wat is sinds de vaststelling van de Cultuurvisie gedaan, wat gaan we doen en met wie?

En lees hier alles over de nieuwe coalitie.

Fatma Koser Kaya is de nieuwe wethouder Cultuur (D66).