leerlingenvo_foto Theo van Delft.jpg
"Ze hebben enorm veel plezier."

Muziek en beweging geeft ouderen plezier

Woonzorgcentrum De Koperhorst is een van de instellingen die deelneemt aan het project 'Beter van Kunst', de titel van het Age Friendly Cultural City-programma in Amersfoort. De afgelopen maanden werden in het kader van het project aan de bewoners workshops  muziek en bewegen gegeven. Dat gaf veel plezier!

De muziekdocent en de medewerker welzijn werd inhoudelijk ondersteund door een muziektherapeut. In de workshops wordt zoveel mogelijk gedaan met eigen inbreng van de deelnemers.

Mariska Hoosbeek, activiteitenbegeleider: "Samen met een ervaren muzikante en muziektherapeut hebben wij zes workshopssessies ontworpen en gegeven. Zowel door de kunstprofessional, welzijnsmedewerkers, als familie en zorg zijn de sessies positief ervaren. Het plezier straalde ervan af bij de bewoners."

Caroline, workshopleider en kunstvakdocent: “Voorafgaand hebben wij een programma opzet gemaakt waarbij vaste onderdelen iedere week weer terugkomen. Zo doen we een onderdeel met de djembé ’s en dit slaat iedere keer weer goed aan. Door de muzikale omlijsting, wordt het één geheel en doen we het echt samen. De gekleurde parachute is nog zo onderdeel, hierbij worden de bewoners echt geactiveerd en wordt er ook veel gelachen. Ook kijken wij met een kritische blik naar de inhoud van de workshops en in samenwerking met afdeling welzijn en verpleging hebben wij de activiteit ook kunnen bijslijpen.”

 

Foto: Theo van Delft