Sidk Textiele Werkvormen 2016 (C) HK (2)

14:30 Talkshow

We gaan in gesprek met mensen die betrokken waren bij de uitvoering van Beter van Kunst. Zorg- en welzijnsmedewerkers, onderzoeker Petra Boersma, en kunstvakdocenten vertellen wat zij hebben gedaan, hoe zij de samenwerking met een ander vakgebied hebben ervaren, wat ze er van geleerd hebben en wat de kunstprogramma’s opleveren voor de ouderen.

Direct inschrijven

Naar programma