Sidk Textiele Werkvormen 2016 (C) HK (2)

15:15 Kunst en ouderen – Op naar de toekomst

Steeds meer onderzoek wijst uit dat actief bezig zijn met kunst, bijdraagt aan de gezondheid en welzijn van (kwetsbare) ouderen. Binnen de zorg, welzijn en de cultuur komt er dan ook steeds meer ruimte voor samenwerking tussen deze sectoren.

In deze praktische workshop wordt je aan het denken gezet over wat jij zou willen met kunst/zorg binnen jouw organisatie of eigen praktijk. Hoe zou jij het in kunnen zetten, wat wil je daar mee bereiken en welke praktische stappen kan je daarvoor doen?

Er komt een combinatie aan bod van het uitwisselen van ervaringen, visievorming, plannen maken voor de korte termijn en dromen voor de lange termijn.

Over Mieke de Wit

Mieke de Wit is filosoof en community theatermaker. Wat haar drijft is het verbinden van mensen en het versterken van stemmen die niet vaak worden gehoord. Zij organiseert projecten over maatschappelijke thema’s met de mensen die daar zelf mee te maken hebben. Zo werkte zij met mensen in oude stadswijken, huwelijksmigranten en gevangenen. De laatste jaren heeft zij zich toegelegd op ouderen, met name ouderen met dementie. Zij is directeur van Stichting Kunst4all.

Mieke de wit

Direct inschrijven

Naar programma