Foto Robbert Gobbens

13:40 Keynote Robbert Gobbens

Robbert Gobbens, lector bij Hogeschool Inholland spreekt over een integrale aanpak voor kwetsbare ouderen waarin de focus niet alleen op lichamelijke aspecten  ligt, maar ook op sociale en psychische aspecten. Dit vraagt een andere benadering van verzorgenden en een intensievere samenwerking tussen zorg- en welzijnsprofessionals. Uit onderzoek is gebleken dat sport en kunst kunnen bijdragen aan het welzijn van mensen met dementie. Door al in de opleiding met een bredere blik naar gezondheid te kijken kunnen we steeds betere zorg bieden aan kwetsbare ouderen.

 

Meer over Robbert Gobbens

Robbert Gobbens is Lector Gezondheid en Welzijn van kwetsbare ouderen bij Hogeschool Inholland en de Zonnehuisgroep Amstelland. Ook is hij als gastprofessor verbonden aan de Universiteit Antwerpen. Hij heeft ruime ervaring als verpleegkundige en docent. Vanaf 2005 houdt hij zich bezig met onderzoek naar kwetsbaarheid bij ouderen. Hij is hoofdontwikkelaar van de Tilburg Frailty Indicator (TFI), een vragenlijst waarmee lichamelijke, psychische en sociale kwetsbaarheid kan worden bepaald.

https://www.inholland.nl/onderzoek/onderzoekslijnen/gezondheid-welzijn-van-kwetsbare-ouderen/ 

Direct inschrijven

Naar programma