Sidk Textiele Werkvormen 2016 (C) HK (2)

13:00 Inloop

Welkom door Emmelie Zipson
Onze dagvoorzitter is Emmelie Zipson, met een achtergrond als theatermaker en veel ervaring met dagvoorzitterschap, zijn we bij haar in goede handen. 
Emmelie Zipson