Workshop 4 Contact Maken Via Creatieve Middelen

15:15 Contact maken via creatieve middelen

Zonder dat er veel woorden nodig zijn, kan kunst mensen met elkaar in contact brengen. Dat is het uitgangspunt van iConnect, waarin een internationale onderzoeksgroep samen met partners uit Finland, Italië en Griekenland een lesmodule voor het HBO ontwikkelen. In deze lesmodule zetten studenten creatieve middelen (drama, muziek en beeldende kunst) in voor ouderen met dementie. De lesmodule biedt studenten, als toekomstige zorgprofessionals, handvatten om te communiceren met mensen met dementie. Door wederkerigheid in communicatie tot stand te brengen wordt het ​​gevoel van welzijn, identiteit en sociale inclusie voor mensen met dementie versterkt. Nina van der Vaart van het Nationaal Ouderenfonds en Neel de Haan van de HBO opleiding Vaktherapie in Amersfoort vertellen over de opzet, ervaringen en (voorlopige) resultaten in het project. En natuurlijk gaan we zelf ook aan de slag.

Meer over Nina van der Vaart

Nina werkt bij het Nationaal Ouderenfonds als teamleider innovatie. Hier ontwikkelt ze nieuwe projecten, interventies en activiteiten die bijdragen aan het welzijn van kwetsbare ouderen. Ze heeft ervaring in de opzet van behoeftenonderzoek en de uitvoer van co-creatie sessies met ouderen. Ze coördineert multidisciplinaire Europese onderzoeks- en ontwikkelprojecten binnen verschillende Europese programma’s.

Nina van der Vaart

 

Meer over Neel de Haan

Neel werkt als docent van de opleiding vaktherapie op de Hogeschool Utrecht locatie Amersfoort. Zij heeft 25 jaar als muziektherapeut in de revalidatie gewerkt. Sinds 2006 geeft zij les aan de Hogeschool. Zij is met name geïnteresseerd in de herstelondersteunende zorg gericht op zingeving en wat de inzet van kunstvakken daarin kan betekenen. Zij participeert als docentonderzoeker in verschillende projecten waaronder iConnect.

Neel de Haan

Direct inschrijven

Naar programma