XLOH5750.jpeg
Pilot project met gemeente en zorginstellingen

'Beter van Kunst' - Age Friendly Cultural Cities

“Age isn't how old you are but how old you feel.” ― Gabriel García Márquez


In 2015 organiseerde Scholen in de Kunst het project ‘Mag ik deze dans van u?’ waarin ouderen niet alleen werden gestimuleerd actief deel te nemen aan dans, maar ze ook deel uitmaakten van een inspirerend artistiek proces. Het was een groot succes! Kunst en beweging stimuleert de mentale en fysieke gezondheid, dat is inmiddels bewezen, maar werd ook in dit project weer duidelijk.

Sindsdien zit Scholen in de Kunst niet stil. Langzaamaan bereikt ze een groeiende groep ouderen in de wijk en bij instellingen voor ouderenzorg en ouderenpsychiatrie. Ook in Amersfoort groeit de vraag naar en de waardering voor kunstactiviteiten door professionele docenten, vaak in samenwerking met activiteitenbegeleiders van de instelling zelf. Hierin wordt steeds vaker samenwerking gezocht en gevonden.

Van incidenteel naar structureel
Hoewel er inmiddels met verschillende ouderenzorginstellingen workshopseries zijn ontwikkeld en uitgevoerd, is er nog veel werk te doen. Uitdaging is nu om activiteiten speciaal voor ouderen structureel in het aanbod van dagactiviteiten in te bedden en de inhoud van activiteiten beter af te stemmen op de verschillende ouderen doelgroepen. Om dit te bevorderen hebben Scholen in de Kunst en gemeente Amersfoort de handen ineen geslagen en samen een aanvraag ingediend voor het programma Age Friendly Cultural Cities van het Fonds voor Cultuurparticipatie.
De aanvraag is begin dit jaar gehonoreerd!

De subsidie
Fonds voor Cultuurparticipatie: ‘Met het programma Age Friendly Cultural Cities moedigen we de komende jaren (2017-2020) steden aan om actieve cultuurparticipatie voor ouderen te verbeteren en te stimuleren. We werken samen met gemeenten en culturele instellingen aan het verduurzamen van actieve cultuurparticipatie door ouderen, binnen het cultuur- en Wmo-beleid.’
Inmiddels zijn er zes steden bij de regeling betrokken: Emmen, ’s Hertogenbosch, Haarlem, Alkmaar, Helmond en Amersfoort.

Het project: 'Beter van Kunst!'
Scholen in de Kunst besteedt het geld aan een pilot project en onderzoek.
‘Age Friendly Cultural City Amersfoort’ bestaat uit 2 delen:

  • De ontwikkeling van een integrale aanpak voor cultuurparticipatie door ouderen. Dit wordt gerealiseerd op gemeentelijk niveau, binnen een samenwerking tussen de afdelingen Cultuur en Samenleving.
  • De ontwikkeling van kunstprogramma’s door een samenwerking van zorgmedewerkers en kunstdocenten afgestemd op de mogelijkheden, vragen en beperkingen van specifieke doelgroepen. Doel van deze programma’s is dat ze bijdragen aan de mentale en/of fysieke gezondheid van ouderen én op artistiek gebied interessant en uitdagend zijn. Ambitie is om ze op de lange termijn onderdeel te maken van maatwerk dagactiviteiten.

Het onderzoek
In 2018 worden de kunstprogramma’s ontwikkeld door kunstdocenten en zorgmedewerkers. In 2019 worden deze getest en geëvalueerd. De (voorlopige) resultaten worden besproken en gedeeld in een speciale bijeenkomst met diverse (ouderen)zorginstellingen en culturele instellingen uit de stad. De werkwijze, resultaten, do’s & don’ts leggen we vast in een handboek, waarmee we andere ouderenzorginstellingen willen inspireren tot het inzetten van kunst voor een betere gezondheid in het laatste deel van ieders leven.

In een afsluitende landelijke manifestatie reikt Fonds voor Cultuurparticipatie de BNG Cultuurprijs uit aan de beste Age Friendly Cultural City.

Dit project komt tot stand dankzij het Fonds voor Cultuurparticipatie en gemeente Amersfoort.