vacature verrekijker.jpg

Lid voor de Raad van Toezicht

Wij geloven dat cultuureducatie een onmisbare rol vervult in de persoonlijke ontwikkeling van jong en oud, gevoed door de waarde die kunst op zichzelf heeft. Vanuit deze overtuiging willen we actieve cultuurparticipatie voor iedereen mogelijk maken en onze kennis en expertise delen. Hierdoor dragen wij bij aan een inspirerende en verbonden samenleving in de regio Amersfoort.

 

 

Wie zijn wij?
Stichting Scholen in de Kunst wil het platform voor cultuureducatie en -participatie in Amersfoort en omgeving zijn. Haar focus is gericht op kennisdeling, samenwerking en een onderscheidend aanbod van activiteiten en diensten. Lokaal en nationaal heeft de stichting al een uitstekende reputatie op het gebied van kwalitatief kunstonderwijs en talentontwikkeling. De orkesten van Scholen in de Kunst zijn daar een prachtig voorbeeld van. Tevens laten de orkesten zien hoe vruchtbaar samenwerking met andere kunstinstellingen kan zijn.
De stichting richt zich op de cultureel kunstzinnige ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen. Met haar steun kunnen kinderen in de regio zich binnen en buiten schooltijd cultureel ontwikkelen. Jongeren en volwassenen waarderen haar pluriforme aanbod voor cultuureducatie.

Wekelijks vinden ruim 4.000 cursisten hun weg in het vrijetijdsaanbod. Daarnaast komen er jaarlijks rond de 22.000 scholieren in aanraking met kunst door de programma’s die Scholen in de Kunst voor het primair en voortgezet onderwijs in Amersfoort, Leusden en Soest verzorgt. De stichting regisseert de kunsteducatie in het regulier onderwijs en organiseert de uitvoering met behulp van eigen medewerkers, aan haar gelieerde kunstenaars of anderen.

Bij Scholen in de Kunst werken meer dan 150 bevlogen kunstenaars in loondienst of als zzp’er. Hun samenwerking maakt de organisatie ondernemend, vernieuwend en wendbaar.
De hoofdvestiging is ondergebracht in het moderne, multifunctionele Eemhuis in het centrum van Amersfoort. Daarnaast werkt ze vanuit nevenvestigingen in Amersfoort, Leusden en Soest.

 

Wie zoeken wij?
De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid en op de algemene gang van zaken van de Scholen in de Kunst. Ze komt in de regel zes keer per jaar bijeen en werkt volgens de governance code cultuur.

Van leden van de Raad van Toezicht verwachten we onderstaande zaken:
• een grote belangstelling voor kunst en kunsteducatie;
• ruime bestuurlijke en of toezichthoudende ervaring;
• hun sporen verdiend hebben in het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties of de politiek;
• bereid zijn zich als ambassadeur in te zetten voor Scholen in de Kunst;
• sterke sociale binding hebben met het werkgebied van Scholen in de Kunst (Amersfoort en omstreken).

De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit vijf leden. In verband met het aanstaande periodieke aftreden van twee van haar leden ontstaan er binnenkort twee vacatures in de Raad.
Wij zijn daarom op zoek naar kandidaten met achtergrond c.q. ervaring op (een van) de onderstaande gebieden:
• innovatie (digitalisering) en co-creatie;
• kennis van het sociaal domein;
• een relevant netwerk in Amersfoort dan wel de ruimere regio.

De Raad hecht aan diversiteit in haar samenstelling qua leeftijd, gender, achtergrond en woonplaats.
Meer informatie vindt u op de website www.scholenindekunst.nl .

Informatie en reageren
Informatie over de Raad van Toezicht kunt u verkrijgen bij:
Chi Shing Chang, voorzitter Raad van Toezicht via chishing.chang@gmail.com

Uw reacties kunt u vóór 1 mei 2018, voorzien van uw curriculum vitae, richten aan Froukjen van der Wal, bestuurssecretaris, via froukjenvanderwal@scholenindekunst.nl

De gesprekken vinden op donderdag 17 en vrijdag 18 mei 2018 in de ochtend plaats.