Log in

Op zoek naar een cursus?

Gebruik dan de cursuszoeker.

Zoek je cursus

Stichting Scholen in de Kunst zoekt een

LID VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT


Scholen in de Kunst is dé drijvende kracht voor cultuur- en kunsteducatie in de regio Amersfoort, werkzaam vanuit vier locaties in de gemeenten Amersfoort en Leusden. Onze organisatie omvat diverse domeinen met elk een eigen krachtig programma: NEOS Cultuuronderwijs, Kunsteducatie en Talentontwikkeling, Cultuurparticipatie en Culturele Dienstverlening.

Profiel
De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid en op de algemene gang van zaken van Scholen in de Kunst. De huidige raad is een ervaren en hechte groep van vier leden en werkt vanuit drie commissies (kwaliteit, audit, remuneratie) en daarbij heeft ieder lid een aantal aandachtsgebieden of kwaliteiten.

De raad komt zes keer per jaar bijeen. Scholen in de Kunst omarmt de principes van de  Governance Code Cultuur 2019Fair practice Code, en de Code diversiteit en inclusie.

De onderwerpen waarop de raad toezicht houdt, zijn onder andere

 • ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van de strategie;
 • in het najaar is onze nieuwe koers Meerwaarde door samenspel voor de komende vier jaren vastgesteld;
 • de organisatie en haar (financiële) prestaties;
 • kwaliteit van de organisatie (in de breedste zin van het woord);
 • het functioneren van de bestuurder;
 • belangrijke externe ontwikkelingen;
 • het relatiepatroon met de belangrijkste stakeholders en de externe reputatie;
 • de statutair voorgeschreven taken.

 Van leden van de Raad van Toezicht verwachten wij

 • een brede culturele en maatschappelijke achtergrond;
 • een goede staat van dienst in het bedrijfsleven, maatschappelijke organisatie of de politiek;
 • ruime bestuurlijke en bij voorkeur ook toezichthoudende ervaring; toezicht kunnen houden op basis van hoofdlijnen en vertrouwen;
 • bereid zich in te zetten als ambassadeur voor Scholen in de Kunst;
 • oog voor diversiteit, inclusie en kansengelijkheid;
 • strategisch denkvermogen, heldere en transparantie communicatie, positief kritische houding en denkwijze;
 • integer kunnen handelen, in staat tot zelfreflectie en alert zijn op evt. belangenverstrengeling.

Gezien de kwaliteiten en achtergrond van de huidige leden zijn wij specifiek op zoek naar een toezichthouder met ervaring als bestuurder en/of toezichthouder in het maatschappelijk domein, bij voorkeur in het culturele veld.
Bij de samenstelling van de raad hechten wij aan een zo divers mogelijk gezelschap qua leeftijd, afkomst, en gender.

Informatie en reageren
Informatie over de Raad van Toezicht kun je verkrijgen bij: Dorine van Haselen, voorzitter, via dvhaselen@hotmail.com 
Jouw reactie, voorzien van jouw Curriculum Vitae, kun je richten aan Froukjen van der Wal, bestuurssecretaris, via: froukjenvanderwal@scholenindekunst.nl
Sluitingsdatum: 1 januari 2024
De selectiegesprekken vinden plaats op 12 januari 2024 in de middag.

 

 

Meer weten?

Wat is onze koers?

Kunst is voor iedereen van waarde. Het verrijkt je leven. Het inspireert en verbindt. Het brengt schoonheid en geluk. Iedereen moet ervan kunnen genieten. Dat is waar Scholen in de Kunst voor staat. Iedereen die dat wil, kan meedoen: in een koor, schilderclub, toneelvereniging of anders. Ieder kind en iedere jongere maakt op school kennis met kunst en cultuur, en voor iedereen die zich in vrije tijd verder in de kunst wil bekwamen, is er een passend educatief aanbod.

Lees het hele koersplan

Wat is onze missie?

Onze missie is kunst en cultuur voor iedereen bereikbaar te maken. Daarbij ging het tien jaar geleden vooral om de beoefening en de intrinsieke waarde van kunst: l’art pour l’art. Nu gaat het ons ook om de impact in de samenleving. Kunst als maatschappelijke waarde, naast het ambacht van goede kunstbeoefening. 

Lees meer over onze missie

Wie zijn wij?

Bij Scholen in de Kunst laten meer dan 100 bevlogen en deskundige kunstenaars je de kracht van kunst ervaren. Je kunt je ontwikkelen in verschillende kunstvormen en je laten inspireren door anderen. Of je er nu voor kiest om ergens heel goed in te willen worden, of dat het je vooral om het plezier en de ontmoeting gaat: wij zijn er voor je!

Lees meer over ons